Minister vil standse lastbilsforbud

Mens Rigspolitiet er ved at undersøge lovligheden, slår transportministeren nu fast, at han ikke vil acceptere Køges forbud mod store lastbiler i bymidten. Lars Barfoed (K) er klar til at lovgive imod initiativet. 

Teknik og miljø

Af Mia Tang | [email protected]

I efteråret forbød Køge Kommune lastbiler over 18 tons at køre i Køge midtby. Fra kommunens side et forsøg på at nedbringe mængden af tung trafik af hensyn til borgerne, men det midlertidige forbud blev mødt af voldsom kritik fra både de forretningsdrivende og transportbranchen.  Det blev et problem at få leveret varer, og transportorganisationen DTL valgte at politianmelde ordningen, som de betragter som ulovlig. 

Efterfølgende har kommunen på baggrund af kritikken givet mulighed for, at der kan søges dispensation, men DTL opretholder anmeldelsen og får nu opbakning fra transportminister Lars Barfoed. 

”Hvis rigspolitichefen godkender Køges forbud, vil jeg kontakte partierne med henblik på at lovgive imod byers mulighed for at afvise godstransport,” siger han. 

Selv om målet for Køge også har været at undgå gennemkørende trafik i bymidten, er forsøget efter Lars Barfoeds mening en uhensigtsmæssig erhvervshindring. 

”Det er rigtigt, at kommunerne har ret til at trafikregulere. Men det bliver et nationalt problem, hvis by efter by lukker af. De har efter min mening tilstrækkeligt mange andre muligheder for at styre trafikken,” siger han. 

Forsoningsmøde i Køge 

Den fjerde marts har Køge Kommune inviteret alle de berørte parter til møde om trafikreguleringen. Erling Larsen (S), formand for teknik- og miljøudvalget, tror på, at det her vil være muligt at lave en ordning, som alle parter er tilfredse med. Derfor vil han helst ikke forholde sig til Barfoeds udmelding endnu, men ser kritisk på et eventuelt indgreb. 

”Det vil jeg naturligvis ikke have det godt med, hvis vi som kommune ikke må tage et initiativ af denne art. Men jeg tror på, at vi finder en løsning,” siger han. 

Om det lykkes, vil vise sig. I mellemtiden har DTL bedt om, at deres klage får ­opsættende virkning på forsøget, indtil den er færdigbehandlet.

 

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet