Minister vil se på myndighedsansvar

De nuværende regler for tildeling af hjælpemidler forhindrer udgifterne i at løbe løbsk, siger socialministeren, som alligevel vil drøfte reglerne med KL og DH

Lovbrud

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup (S) finder det “rigtig uheldigt”, at 18 kommuner har brudt loven i afgørelser om tildeling af hjælpemidler, som Kommunen skrev i sidste uge. Hun er dog åben overfor muligheden for at se på reglerne.

- Jeg vil gerne tage en drøftelse med de kommunale parter og brugerorganisationerne om deres ønske om en ændring, siger ministeren, efter at KL og Danske Handicaporganisationer (DH) har udtrykt ønske om at lade tværkommunale og private aktører træffe afgørelser om visse hjælpemidler.
Det er netop den manøvre, der har tvunget de 18 kommuner til at genoptage to års afslag på hjælpemidler.

Økonomisk begrundelse
Socialministeren understreger dog, at tanken bag lovgivningen er, at udgifterne til området bliver holdt nede.

- Det afgørende er, at kommunen selv træffer afgørelsen i sagen. På den måde er der sammenhæng mellem myndighedsansvar og finansieringsansvar, så den der bestiller musikken også betaler for den, siger hun og fremhæver, at kommunerne allerede nu kan indhente faglig bistand udefra til at udrede sagen. Det afgørende er, at andre aktører ikke inddrages i selve afgørelsen.

Faglig kompetence
Næstformand i DH, Thorkild Olesen, mener til gengæld, at det både vil være bedre for økonomien og for borgernes sikkerhed, hvis afgørelsen ligger hos de tværkommunale rådgivningscentre.

- Hvis man ikke har den faglige kompetence risikerer man at træffe afgørelser, der ikke er fagligt ansvarlige, og det vil blive dyrere for kommunen, siger han.

Karen Hækkerup vil ikke forholde sig til, om hjælpemiddelområdet skal indgå i evalueringen af kommunalreformen, sådan som DH ønsker.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet