Minister: Vi skal være et skridt foran

I går blev indsatsområderne for vandplanernes anden generation, der i september blev debatteret bag lukkede døre, præsenteret. Mens de overordnede linjer nu er på plads, lurer djævlen fortsat i detaljen

Vand

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

I september havde miljøminister Ida Auken (SF) inviteret interessenter på vandområdet til et 24timers maratonmøde bag lukkede døre på Lykkesholm Slot. Målet var at skabe en ny platform for dialog og fælles forståelse af udfordringerne. 

Første generation af vandmiljøplanerne endte med at få en rykker fra Kommissionen, fordi Danmark havde overskredet tidsfristen for at få implementeret EU’s vandrammedirektiv. Og da planerne endelig kom, blev de mødt med kritik fra stort set alle sider – måske fordi processen i for høj grad var foregået bag lukkede døre.

- Jeg mener, at man begik en kæmpe fejl ved at sidde så længe på vandplanerne, i stedet for at starte processen tidligt og komme foran. Miljøteknologisk kan det godt betale sig at være bare skridtet foran, når man ved, at alle lande skal lave det samme: Ikke meget længere, men et skridt foran, fordi man skubber til teknologier og udfordringer, som kan komme andre til gavn, sagde miljøministeren, da hun i går præsenterede fem nye vandveje - vidensgrundlag, virkemidler, finansiering, folkelig forankring og samarbejdsproces og rollefordeling -, som udgangspunkt for anden generation af vandplanerne. Her lægges der bl.a. op til, at de generelle virkemidler skal suppleres af målrettede tiltag og lokal medbestemmelse. 
 

Djævlen ligger i detaljen
På pressemødet var ministeren næsten symbolsk flankeret af to af de store organisationer på området: Medlem af formandsskabet for Landbrug og Fødevare Henrik Frandsen på den ene side og præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen på den anden. 

En fuldstændig forbrødring af interesser var der da heller ikke tale om, for selv om der umiddelbart var enighed om de brede linjer parterne imellem, er der stadig kamp om at få lov til at meningsudfylde overskrifterne.  

-Som man siger, så ligger djævlen i detaljen, og det er klart, at når det her skal konkretiseres yderligere, så er der ting, der bliver sværere.  Men jeg tror igen på, at det, at vi har en fælles dialog, er muligheden for også at komme ud over de ting, der er svære, i stedet for at begynde at bakke og gå tilbage i det, man har prøvet før, som jo har vist sig at have visse svagheder, sagde miljøministeren.

 

Bide sig fast i bordkanten
Henrik Frandsen fra Landbrug og Fødevarer var positiv over de fælles fodslag, men han var  heller ikke i tvivl om, hvad han ikke er villig til at gå på kompromis med: Et stærkt og produktivt landbrug, som også har mulighed for vækst.

- Vi er i hvert fald helt klart klar til at bide os fast i bordkanten og være med til målstregen, så vi får sikret, at de miljøreguleringer, vi får, giver mening fremadrettet. Landbruget er jo ikke modstandere af, at vi skal have reguleret miljøet, vi mener bare, at man skal regulere miljøet på en måde, der giver mening, og som den enkelte landmand også forstår, sagde han til dk-teknik.

- Det er vigtigt, at når vi nu får muligheden for at være med til at præge og påvirke og få det over i en retning, vi gerne vil have, så skal vi også gribe den mulighed. Det er jo virkelig vores chance for at være med til at få det gjort på vores måde, sagde Henrik Frandsen.

Miljøministeren var meget klar i mæglet, da hun – efter stor ros til aktørernes villighed til at indgå i en konstruktiv og positiv dialog – understregede, at deres plads om bordet ikke er sikret for enhver pris. 

- Kører det her fuldstændig i hegnet igen, fordi nogen bliver meget sure over, at de ikke lige fik det på deres måde, så må man også fra det politiske hold blive skeptisk omkring, om det her kan lade sig gøre, sagde hun.

Du kan læse mere om de fem vandveje her 


Fakta

Vandvejene udpeger de store sigtelinjer, mens Natur- og Landbrugskommissionen har fået til opgave af regeringen at komme med mere konkrete bud på sammenhængende løsninger for ren natur og et landbrugserhverv i vækst.

Natur- og Landbrugskommissionen kommer med sine anbefalinger til marts næste år.

På mødet i går deltog bl.a. Landbrug og Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening og KL.

 


 Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet