Minister tøver med svar

Erhvervs og vækst­minister Troels Lund Poulsen anerkender udkantens problemer, men tøver med konkrete løsninger, så længe regeringen arbejder på et samlet vækstudspil.

Svar

Af Jonas Sloth Bach | [email protected]

Hvilke elementer i dette udspil mener du regeringen skal arbejde for?

Der er mange gode elementer i det, som Landdistrikternes Fællesråd er kommet med. Vi skal skabe vækst i hele Danmark, og vi skal skabe bedre muligheder blandt andet i forhold til planloven.

De lægger op til at liberalisere både omkring kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen. Er du enig i det?

Jeg har sagt, at der skal ske en liberalisering, og at der er behov for, at vi giver kommunerne større handlefrihed, end de har i dag. Men de konkrete udspil kommer først, når det samlede udspil kommer i oktober.

”Jeg mener slet ikke, at udlignings­ordningen er vigtig for at skabe vækst i Danmark, og man kan aldrig gøre udligningssystemet helt retfærdigt.”

Skal finansieringsudfordringen løses med et statsligt realkreditselskab?

Det kan jeg ikke se for mig. Staten skal ikke drive realkreditinstitut, men jeg er helt opmærksom på, at vi har en udfordring på det her område.

Er der brug for at ændre på udligningsordningen for at sikre lige vilkår for kommunerne?

Jeg mener slet ikke, at udligningsordningen er vigtig for at skabe vækst i Danmark, og man kan aldrig gøre udligningssystemet helt retfærdigt. Det, der er behov for, er, at kommunerne får et øget skattegrundlag, og det får man ved at skabe flere arbejdspladser i vores landdistrikter.

Demokrati

Land & by

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet