Minister skal forklare sig om kuldsejlet it-projekt

Sundhedsministeren bliver nu mødt med krav fra Folketinget om at forklare et mislykkedes it-projekt, der koster højere gebyrer for lægemiddelindustrien

DIGITALISERING

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Det vækker undren på Christiansborg, at et stort opsat statsligt digitaliseringsprojekt er endt med at slå
bunden ud af kassen i Sundhedsstyrelsen. I stedet for store effektiviseringsgevinster har det såkaldte
Dahlia-projekt i den tidligere Lægemiddelstyrelsen ført til fyringer og et behov for at hæve gebyrerne over
for lægemiddelindustrien.

Det får de Konservatives sundhedsordføre Benedikte Kiær til at forlange en forklaring af sundhedsminister
Astrid Krag (SF).

- Vi skal have en snak med ministeren om det her i sundhedsudvalget. For det er jo ikke særligt
befordrende, at vi hælder yderligere afgifter over på erhvervet. Det her lyder rigtig rigtig uheldigt, siger
Benedikte Kiær.

Indtil videre har kun Folketingets finansudvalg modtaget en skriftlig orientering fra Sundhedsstyrelsen om
det kuldsejlede it-projektet i den hedengangne Lægemiddelstyrelsen. Et projekt, der forventedes at føre
til besparelser svarende ti 46 årsværk, men reelt kun har skabt besparelser svarende til 9,5 årsværk og
samtidig er blevet langt dyrere i drift end forventet.

Ordførermøde

Også Socialdemokraternes sundhedsordfører Sophie Hæstorp Andersen vil have en forklaring fra
ministeren.

- Det er unægtelig en stor forskel, og nu vil jeg på et ordførermøde med sundhedsministeren høre, om
Sundhedsstyrelsen vil vælte udgifter over på øgede taksterne til medicinalindustrien, siger hun til Dagens
Pharma.

Lægemiddelstyrelsen tog sig af godkendelse af medicin og markedsføringstilladelser til medicinalindustrien.
Et arbejde båret af et ’hvile-i-sig-selv-princip’, hvor udgifter skal modsvare indtægter. Lægemiddelstyrelsen
blev lagt ind under Sundhedsstyrelsen i 2012.

Inden jul nedlagde Sundhedsstyrelsen 36 stillinger som følge af et årligt underskud på mellem 40-50 mio.
kr., som i høj grad er relateret til Dahlia. Sundhedsstyrelsen er nu i dialog med Sundhedsministeriet for at
få konkretiseret den nødvendige stigning i lægemiddelindustriens gebyrer, som skal dække det resterende
underskud.

 

Læs mere på Kommunen.dk

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet