Minister: Reform ændrer ikke SFO-betaling

Selv om regeringen kommmer i mål med ambitionen om at holde børn i skolen længere tid hver dag, kan kommuner fastholde samme forældrebetaling til SFO

PASNING

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Det vil også frem over stå kommunerne frit for at beslutte, hvor meget de vil kræve i forældrebetaling for børn i skolefritisdsordninger. Også selv om børnene kommer til at tilbringe mindre tid i SFO'erne, hvis regeringen kommer igennem med de længere skoledage, som er grundstenen i den kommende folkeskolereform.

- Forældrebetaling til SFO m.v. er et kommunalt anliggende, og det er derfor den enkelte kommune, der fastsætter betalingen. Det ændrer regeringens udspil ikke på, skrive børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) i et skriftligt svar til Mette Riisager fra Liberal Alliance.

Frygt for brugerbetaling
Mens der er loft over forældrebetalingen til daginstitutioner og fritidsklubber, står det kommunerne helt frit, hvor stor en del af udgifterne til SFO'erne, som skal dækkes af forældrebetaling.

Diskussionen om forældrebetalingen er opstået efter, at oppositions-partier har skabt tvivl om de økonomiske rammer omkring de kommunale pasningstilbud med regeringens udspil til en reform af folkeskolen. Samtidig er bekymringen, at der er risiko for, at forældrebetalingen til SFO'en bruges til at indføre brugerbetaling til folkeskolen af bagdøren.
Christine Antorini slår dog fast, at forældre ikke skal betale for den tid, elverne er i skole - heller ikke når skoledagen udvides.

Tab kompenseres
Ministeren oplyser samtidig, at regeringens reformudspil 'Gør en god skole bedre - et fagligt løft af folkeskolen' er baseret på en økonomisk forudsætning om, at kommunerne kan nedsætte forældrebetalingen i SFO svarende til det reducerede pasningsbehov.

Børne- og Undervisningsministeriet oplyser over for dk-økonomi, at kommunerne vil blive kompenseret over bloktilskuddet i det omfang forældrebetalingen reduceres.

 

 

Børn & unge

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet