Minister: Kultur afgør magt eller omsorg

Kulturen på et anbringelsessted spiller en vigtig rolle for udbredelsen af magtanvendelse og omsorg, lyder det fra social- og integrationsministeren

Anbringelser

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Sagen om tvangsfjernelsen af den 12-årig Amy har foranlediget en lang række spørgsmål fra folketingsmedlemmer til social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S).

I et af sine seneste svar henviser Karen Hækkerup til en ny rapport fra Børnerådet omkring en række anbragte børns egen oplevelse af deres anbringelse.

På baggrund heraf konkluderer ministeren, at kulturen på et anbringelsessted spiller en meget væsentlig rolle.

- Alt i alt viser rapporten, at der i Danmark både findes succesfulde anbringelser, der skaber positive forandringer for de anbragte børn, men også eksempler på dårlige anbringelser, hvor børn ikke føler sig hørt og forstået. Rapporten viser mig, at det i høj grad handler om kulturen på det enkelte anbringelsessted, og om den er præget af respekt, omsorg og inddragelse af børnene, skriver ministeren i et §20-spørgsmål.


Inddrages i ny reform
Hun mener, magtanvendelse skal begrænses mest muligt. Derfor vil resultaterne fra Børnerådets undersøgelse også indgå i arbejdet med den kommende godkendelses- og tilsynsreform.

- Jeg vil i denne forbindelse også se på de krav, vi stiller til personalets faglige kvalifikationer, herunder med henblik på at forebygge, at magtanvendelse bliver en del af hverdagen for anbragte børn. Samtidig er det vigtigt, at vi løbende fra centralt hold følger op på, om regler og praksis på området sikrer, at børn og unge i tilstrækkeligt omfang inddrages og kommer til orde i disse sager.

I sagen om Amy blev hun mod sin vilje båret ud af huset og flyttet til en døgninstitution i Nordvestsjælland. Den hårdhændede fremgangsmåde blev filmet, og videoen har skabt stor furore og debat om magtanvendelse over for anbragte børn.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet