Minister kræves på banen i hjemmehjælpssag

Køge Kommunes sejr i sag om frataget hjemmehjælp giver resten af landets kommuner grønt lys til at gøre det samme. Katastrofalt, mener DF og Enhedslisten, som nu forlanger en reaktion fra Karen Hækkerup

Retssikkerhed

Af Laura Fischer Larsen | [email protected]

Onsdagens dom i sagen mellem Ældre Sagen og Køge Kommune har vakt harme hos Dansk Folkeparti og Enhedslisten. En undrende socialordfører Karin Nødgaard (DF) stillet to ministerspørgsmål om afgørelsen, og Finn Sørensen (EL) har kaldt socialministeren i samråd.

Et skråplan for retssikkerheden

Afgørelsen om nedskæringen af to borgeres hjemmehjælp på grund af kommunens stramme økonomi har efterladt Ældre Sagen uforstående, mens KL og Køge Kommune fejrer dommens udfald. Nu melder politiske partier sig også på banen med holdninger til den omstridte sag.

Dansk Folkepartis Karin Nødgaard mener, at dommens betydning rækker ud over den enkelte borgers situation.

- Et stort problem er jo, at hvis det her danner præcedens for, at kommunerne altid vil kunne sige: 'vi har ikke ret mange penge, og derfor reducerer vi i borgernes hjemmehjælp'. Det er jo et forfærdeligt skråplan, siger hun.

Finn Sørensen, Enhedslistens socialordfører, fremhæver, at dommen underminerer borgernes retssikkerhed.

- Hvis man kan slippe af sted med at forringe en borgers hjælp med begrundelsen, at man skal spare, så er der ingen grænser for, hvad man kan slippe af sted med. Så er der jo ingen retssikkerhed for borgerne mere, mener han.

Kommunalt selvstyre er gået for vidt

Køges borgmester, Marie Stærke, skriver i et indlæg på dknyt, at dommen er vigtig for kommunernes muligheder for at styre de kommunale økonomier.  Finn Sørensen mener dog, afgørelsen er udtryk for, at kommunerne har fået for meget magt over økonomien.

- Med denne dom er man gået for vidt i det kommunale selvstyre. Og derfor er den katastrofal, siger han.

Han mener, at borgerne bliver fanget mellem regering og kommuner:

- Med den ene hånd sidder man fra folketingsflertallets side og strammer grebet helt vildt hårdt om kommunernes generelle økonomi. Samtidig giver man dem så lov til – med henvisning til dårligere økonomi – at skære i borgerhjælpen. Og så er proppen altså hevet ud af badekarret, og borgerne retssikkerhed fosser ud i kloakken, siger Finn Sørensen.

KL: 'Business as usual'

Hos KL er der imidlertid tilfredshed med afgørelsen.

- Vi var jo slet ikke i tvivl om, at Køge Kommune gjorde det rigtige og saglige, siger KL’s juridiske chef, Karsten Thystrup. Om afgørelsens betydning for resten af kommunerne i landet, siger han:

- Dommen kommer faktisk ikke til at betyde noget. Kommunerne fortsætter jo den praksis, som de har gjort hidtil. Det ville først have været et problem, hvis vi havde tabt sagen.

Afgørelsen cementerer altså, at det er kommunerne, der råder over, hvor de vil spare og hvilke nedskæringer, der er nødvendige i styringen af økonomien. Og det var der aldrig tvivl om, mener Karsten Thystrup. Køge Kommune, som er blevet rådgivet af KL under sagsforløbet, har hele tiden haft et sikkert og lovligt grundlag for sin sag.

- Det hører jo altså ikke til hovedreglen, at KL tosser rundt og rådgiver kommunerne til alle mulige ulovlige tiltag, siger Karsten Thystrup.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet