Kommunen beskrev i december, hvordan kommuner tvinges til at investere i olie og andre fossile brændstoffer, fordi danske banker - ulig banker i eksempelvis Sverige - ikke tilbyder alternative grønne investeringsmuligheder.
Kommunen beskrev i december, hvordan kommuner tvinges til at investere i olie og andre fossile brændstoffer, fordi danske banker - ulig banker i eksempelvis Sverige - ikke tilbyder alternative grønne investeringsmuligheder.

Minister afviser grønt investeringspres

De kommuner, der ønsker at droppe deres investeringer i sort energi, må selv sørge for, at det bliver muligt i praksis. Sådan lyder svaret fra erhvervs- og vækstministeren ovenpå en artikel bragt i Kommunen i december. Klimaet er ikke rege­ringens prioritering, mener SF.

Efterspørgsel

Af Morten Munkholm | [email protected]

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) vil ikke blande sig i, hvorvidt det bør være muligt for kommuner at investere i investeringsforeninger, der udelukker sorte kul-, olie- og gasproducenter.

- Det er medlemmerne i en investeringsforening, der bestemmer, hvordan foreningen skal investere sine midler, indleder ministeren sit svar på et §20-spørgsmål stillet af SF på baggrund af en artikel bragt i Kommunen i december.

Her beskrev vi, hvordan flere kommuner er gået i gang med at undersøge mulighederne for at droppe deres investeringer i kul-, olie- og gasselskaber, men at de største banker endnu ikke tilbyder fossilfri investeringsforeninger, selvom de findes lige på den anden side af sundet i Sverige.

- Vi har lige haft et Paris-topmøde, og vi ved allesammen, at vi skal stoppe med at investere i kul og olie for at kunne leve op til vores forpligtelser. Når der så endda er et lokalt ønske om ikke at bruge skatteydernes penge på fossile investeringer, så ville jeg jo bare høre ministeren, om det ikke var noget, han kunne hjælpe med, forklarer erhvervsordfører Lisbeth Bech Poulsen (SF), som har stillet spørgsmålet.

“Hvis tilstrækkeligt mange investorer stiller sig bag et ønske om en ”fossilfri” investeringspolitik, må man lægge til grund, at foreningens bestyrelse vil imødekomme ønsket og oprette en afdeling, der foretager den type investeringer.”

Men udbuddet må drives af efterspørgsel fremfor et politisk ønske, mener Troels Lund Poulsen.

- Hvis tilstrækkeligt mange investorer stiller sig bag et ønske om en ”fossilfri” investeringspolitik, må man lægge til grund, at foreningens bestyrelse vil imødekomme ønsket og oprette en afdeling, der foretager den type investeringer, skriver han i sit svar.

Ny bevægelse

En lang række byer som San Francisco og Oslo har valgt at droppe deres investeringer i fossil energi, ligesom også et universitet som Harvard har gjort. Derfor ærgrer det også Lisbeth Bech Poulsen, at det umiddelbart ikke er muligt for de danske kommuner at gøre det samme uden helt at skulle droppe at investere i aktier.

- Det er simpelthen så reaktionært af bankerne. Rundt om i verden er der alle mulige, der gerne vil gå foran på det her område og siger: Vi kan lige så godt omlægge i dag, for det kommer til at koste os på sigt ikke at gøre det, siger hun.

Derfor så hun gerne, at erhvervs- og vækstministeren havde taget en snak med finanssektoren om at gøre det muligt - ikke med lovgivning, men ved dialog, ligesom man tidligere har set det med overvågning af kunderne i forsikringsbranchen.

- Der er mange muligheder for at sende et politisk signal om, at det er den her retning, vi gerne vil i. Men det gør ministeren ikke. Klimadagsordenen er ikke regeringens prioritering - det har vi jo også set på en lang række andre områder, forklarer SF’eren, der nu håber, at efterspørgslen på finansmarkedet bliver stor nok til, at bankerne kan se fornuften i de fossilfri investeringsforeninger.

- Jeg ved, at vores SF-byrødder rundtom i kommunerne vil arbejde på, at der kommer et lokalt pres udefra for at få gjort det her muligt. Hvis det bliver mange byråds vedtagne politik, at de ikke ønsker at investere sort, så skal bankerne da være tonedøve for ikke at reagere på det, siger hun. :

Energi & forsyning

Klima

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet