Millioninvesteringer skal forhindre overbelægning

Flere regioner vil bruge penge på at mindske antallet af indlæggelser næste år, så der kommer mere plads på sygehusene. Den rigtige vej at gå, mener sundhedsøkonom

Budget 2014

Af Morten Munkholm | [email protected]

Proppede hospitalsstuer og patienter på gangene eller i skyllerum har senest i vinter været et stort problem på landets sygehuse.

Men det fænomen skal næste år begrænses, og derfor har regionerne sat millioner af kroner af til formålet. Det viser en gennemgang af budgetterne for 2014, som dk-sundhed har foretaget.

I Region Nordjylland, Region Midt og Region Hovedstaden er der samlet set sat 66 millioner kroner af til direkte at modvirke den overbelægning, der især har været et problem på hospitalernes medicinske afdelinger. Peanuts i forhold til det samlede budget på 120 milliarder kroner, men alligevel en vigtig markering, mener professor i sundhedsøkonomi ved SDU, Kjeld Møller Pedersen.

- Det illustrerer, at der er en vis opmærksomhed på problemet hos regionerne. Og det er ikke noget, der bare sådan fjernes med et knipstag, for overbelægning er både et spørgsmål om drift og kapacitet, siger han.

 

Vil mindske antal indlæggelser

De 66 millioner kommer først og fremmest til at gå til en forbedring af akutmodtagelserne på sygehusene, samt til at forebygge indlæggelser med hjælp fra praksissektoren og kommunerne.

- Vi har jo set, at det langt fra er alle, som i første omgang overhovedet skulle have været indlagt, så pengene er i høj grad sat af til at forsøge at forhindre nogle af indlæggelserne. Og det er den rigtige vej at gå, frem for at udvide med flere senge, siger Kjeld Møller Pedersen, der i det hele taget er positiv over de midler, regionerne i 2014 vil bruge på at samarbejde mere med kommunerne. Samlet set er der afsat 273 millioner kroner til de såkaldt nære sundhedstilbud.

- Det er ret vigtigt for, at de sundhedsaftaler, der laves med kommunerne kan få et ordentligt indhold, og at der også er midler til at virkeliggøre dem, forklarer professoren.

 

Sjælland bruger pengene anderledes

I budgetaftalen for Region Sjælland er der ikke nævnt noget konkret om at investere i at forhindre overbelægning, men der skal nok komme penge til formålet i 2014, forsikrer regionsrådsformand Steen Bach Nielsen (S).

En pulje på 30 millioner kroner er nemlig sat af til at implementere nye tiltag, der samlet set skal kunne forhindre overbelægning.

- Det er penge, der skal bruges til at indføre diagnosegaranti og sørge for, at vores ventelister overholdes, så på den måde vil vi sikre os mod det pres, der kan komme i løbet af året, siger Steen Bach Nielsen.

En opgørelse i Jyllands-Posten viste tidligere på året, at fem ud de ti afdelinger med den højeste belægningsprocent ligger i Region Hovedstaden, mens de resterende fem fordeler sig på Region Nordjylland (3), Region Sjælland (1) og Region Syddanmark (1).

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet