Millioner til nedrivning er fordelt

66 kommuner har fået del i de 200 mio. kroner, der i år er afsat til istandsættelse, nedrivning og oprydning i den særlige pulje til landsbyfornyelse

Pulje

Af Redaktionen | [email protected]

66 kommuner i landdistrikterne kan se frem til færre faldefærdige bygninger og renovering af nedslidte byrum. De har nemlig fået del i den pulje på 200 mio. kr. i 2014, som regeringen har afsat til såkaldt landsbyfornyelse i Vækstplan DK.

- Ved hjælp af midlerne til landsbyfornyelse giver vi kommunerne en markant økonomisk håndsrækning, som kan gøre det mere attraktivt at bo i landområderne. Med pengene får kommunerne mulighed for at rive faldefærdige huse ned, rydde op og generelt forskønne deres landdistrikter, siger Carsten Hansen (S), minister for by, bolig og landdistrikter.

Renovering og forskønnelse
Puljen til landsbyfornyelse betyder, at landdistrikterne har fået et skub i den rigtige retning. Dermed er der - udover de 75 mio. kroner fra byfornyelsesmidlerne, som i forvejen er rettet mod de mindre byer - afsat i alt 400 mio. kroner til renovering og forskønnelse de næste to år. Og de penge er en god investering, mener ministeren:

- Når jeg er ude i landet, kan jeg jo se, hvor stor en forskel det gør, at man fjerner de værste rønner. Når kommunerne bruger pengene klogt, kan de vende udviklingen i en landsby, så den igen bliver attraktiv at bo i. Og derfor er midlerne til landsbyfornyelse både godt for bosætning, fastholdelse og beskæftigelsen, siger Carsten Hansen.

70 kandidater
For at kunne søge puljen skulle kommunerne have byer med under 3000 indbyggere eller åbent land. Det opfyldte 70 kommuner, hvoraf 66 har søgt om få andel i midlerne, som er fordelt efter en objektiv nøgle, der angiver, hvor stort behov den enkelte kommune har for oprydning og renovering i landdistrikterne.

Fordelingen betyder, at de mest nedslidte områder får den største del af midlerne. Det betyder fx, at Region Sjælland får knap 55 mio. kr. og Syddanmark får 52,6 mio. kr.

 

krn

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet