Millioner til børn forsvandt i kommunekasser

Kommunerne skylder 929 pædagoger, lyder det fra BUPL på baggrund af ny undersøgelse.

Normering

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Kun godt halvdelen af de 500 millioner kroner regeringen med finanslovsaftalen for 2012 afsatte til at styrke kvaliteten i daginstitutionerne, er gået til formålet. Resten er gået til andre formål eller helt forsvundet i kommunekasserne.

Det er konklusionen på en større undersøgelse foretaget af BUPL, hvor hver enkelt kommunes budget for 2013 er kortlagt for at følge udmøntningen af de 500 millioner kroner.

- Det her er en meget konkret og grundig gennemgang af kommunernes budgetter. Og vi er slet ikke i tvivl om, at kommunerne samlet set ikke har levet op til aftalen, siger BUPL’s formand Henning Pedersen.

Han peger på, at det klart fremgår af finanslovsaftalen og den efterfølgende økonomiaftale med KL, at pengene er øremærket en styrkelse af kvaliteten i daginstitutionerne og i den forbindelse ikke mindst bedre normering.

Derfor skal regeringen og KL tager problemet op under de nært forestående økonomiforhandlinger, forlanger Henning Pedersen.

- Man er nødt til at få kigget det igennem og love hinanden, at der skal følges op på aftalen, så man sikrer, at den rent faktisk opfyldes, siger han.

Ifølge BUPL’s undersøgelse er godt 250 af de 500 millioner kroner gået til indsatser, der styrker kvaliteten. Heraf er 190 millioner kroner gået til bedre normering svarende til 571 nye pædagoger. Men da finanslovsaftalen lagde op til et løft svarende til 1.500 pædagoger, skylder kommunerne 929 pædagoger, lyder det fra BUPL.

Men det regnestykke giver ingen mening, lyder det fra KL. De ekstra penge kan godt være brugt rigtigt, selvom der er sparet på budgettet i en kommune.

- Hvis bare tingene var så enkle, men det er de ikke. Nogle kommuner kan eksempelvis have sammenlagt institutioner og på den måde både have ansat flere hænder og sparet penge, siger Jane Findahl (SF), formand for KL’s børne- og kulturudvalg.

Børnemillioner forsvandt

Ishøj er en af de kommuner, som ifølge BUPL ikke har levet op til aftalen om at bruge pengene til at styrke kvaliteten i dagtilbuddene. Kommunens andel af de 500 millioner kroner udgør 2,2 millioner. Her er kun halvdelen ifølge BUPL’s opgørelse gået til daginstitutioner, hvor de er målrettet nye hjemmesider og en undersøgelse af sygefraværet blandt kommunens pædagoger.

Og det er ikke med til at styrke kvaliteten i dagtilbuddene, mener BUPL. Det er formanden for Ishøjs børne- og undervisningsudvalg, Jan Hjøllund (S), dog ikke enig i.

- Hvis vi kan få alle vores pædagoger på arbejde, så er det klart, at det også ville løfte kvaliteten i institutionerne. Og ved at give institutionernes hjemmeside et løft styrker vi forældreinddragelsen, siger Jan Hjøllund.

Han bemærker samtidig, at pengene ikke var øremærket til ansættelse af flere pædagoger eller andre konkrete formål.

Lapper hullerne

Horsens Kommune befinder sig i den modsatte grøft og er en af de kommuner, som ifølge BUPL fuldt ud har efterlevet aftalen ved at bruge sine godt otte millioner ekstra kroner på bedre normering, efteruddannelse og oprettelse af ekstra vuggestuepladser.

- Vi ville forbedre kvaliteten uden at gå for meget ind i normeringsdiskussionen, fordi så ville pengene meget hurtigt forsvinde. Derfor har vi prioriteret kompetenceudvikling, men samtidig givet institutionerne selv mulighed for at bestemme, om de vil bruge nogle af de ekstra penge til at styrke normeringen eller noget andet, siger Lone Ørsted, formand for børne- og skoleudvalget i Horsens.

I Aarhus forklarer rådmand for Børn og Unge, Kristian Würtz (S), at kommunens knap 31 millioner ekstra kroner til området betød, at man undgik en stor besparelse på området. På grund af et stigende antal børn endte budgettet rent faktisk med at vokse i 2013. Det argument køber BUPL dog ikke.

- KL er jo enig med regeringen i at udmønte de penge til forbedringer. Derfor er man også nødt til at gå ind og se konkret på kommunernes budgetter og regnskaber og se, hvad der gemmer sig bag kommunernes udmelding, siger BUPL’s formand Henning Pedersen.

Ikke retvisende

KL er dog ikke indstillet på at benytte BUPL’s metode til at afdække udmøntningen af de 500 millioner kroner. Her venter man i stedet på resultatet fra et udvalg, hvor både KL, BUPL og regeringen er repræsenteret, som kan fastlægge en metode til at opgøre udviklingen i normeringen.

Formanden for KL’s børne- og kulturudvalg, Jane Findahl, mener ikke, at det er retvisende blot at se på beløbene i budgettet.

- Vi er nødt til at have den opgørelse færdig, før vi kan gøre det her tilstrækkeligt grundigt. Mange institutioner har lavet strukturændringer og dermed sparet penge. Og det er ikke det samme som, at der ikke kan være kommet flere medarbejdere samlet set på området, siger hun.

Samtidig fastholder hun, at der er mange andre veje til at hæve kvaliteten i børnehaver og vuggestuer end blot at ansætte flere pædagoger. Bedre hjemmesider som i Ishøj er dog ikke umiddelbart én af dem.

- Det kommer selvfølgelig an på, hvordan man arbejder med at inddrage forældrene gennem de her hjemmesider. Men det at forbedre nogle hjemmesider er nok lige på kanten i forhold til, hvad pengene er tiltænkt, siger Jane Findahl.

Social & sundhed

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet