Miljøstyrelsen har siden 2014 uddelt små 50 millioner kroner til 80 kommunale affaldsprojekter. Nu smækker låget i. Foto: Lasse Kristensen / Polfoto
Miljøstyrelsen har siden 2014 uddelt små 50 millioner kroner til 80 kommunale affaldsprojekter. Nu smækker låget i. Foto: Lasse Kristensen / Polfoto

Miljøpulje uddeles for sidste gang: 8 millioner kroner til tretten smarte genanvendelsesprojekter

Næsten 50 millioner kroner er siden 2014 blevet uddelt fra Miljø­styrelsens kommunepulje til kommuner, som afprøver nye løsninger til genanvendelse af affald. Nu lukker puljen, men der kan meget snart blive brug for flere penge, siger KL.

Bæredygtighed

Af Frederik Buhl Kristensen | [email protected]

13 projekter, der vil øge genanvendelsen af husholdningsaffald gennem smarte løsninger eller informationskampagner, modtager nu godt 8 millioner kroner fra Miljøstyrelsens såkaldte kommunepulje.

– Der er rigtig mange gode ideer og tanker ude i kommunerne til, hvordan man kan øge genanvendelsesprocenten, og med kommunepuljen hjælper vi med til, at de kommer frem i lyset, siger Marianne Ladekarl Thygesen, der er projektleder for kommunepuljen i Miljøstyrelsen.

”Målene med kommunepuljen er også at skabe opmærksomhed om genanvendelse af affald og få kommunerne til at snakke sammen og dele deres viden.”

Det er fjerde og sidste gang, at Miljøstyrelsen uddeler penge fra puljen, som siden 2014 har uddelt små 50 millioner kroner til 80 kommunale affaldsprojekter. Puljen blev oprettet af SR-regeringen i 2014 som en del af den såkaldte ressourcestrategi, der skal hjælpe med at nå målet om 50 procents genanvendelse af husholdningsaffald i 2022.

666.000 kr. til fotobank

Kommunepuljen kan finansiere op til 100 procent af et projekt, og i sidste runde var det muligt at søge om tilskud på mellem 100.000 og 1,5 million kroner. Bag de 13 nye projekter står både enkelte kommuner og flere kommuner eller forsyningsselskaber, som samarbejder om en løsning.

– Målene med kommunepuljen er også at skabe opmærksomhed om genanvendelse af affald og få kommunerne til at snakke sammen og dele deres viden, siger Marianne Ladekarl Thygesen.

Et af de støttede projekter er et samarbejde mellem den københavnske forstadskommune Tårnby, Langeland Forsyning og Aalborg Renovation, som har fået 666.352 kroner til at lave en affaldsfotobank. En idé, der opstod i Tårnby, fordi kommunen selv skal bruge billeder til en kampagne, når sortering hos beboerne indføres fra næste år.

– Det undrede os, at der ikke allerede fandtes billeder, som vi kunne bruge, for andre kommuner har jo skullet bruge de samme billeder. Det viste sig også, at mange kommuner har taget billeder, men de har ikke frikøbt rettighederne til dem. Derfor fik vi ideen til en database med billeder, som alle kommuner og kommunale affaldsselskaber kan bruge, så vi slipper for alle sammen at bruge tid og penge på at tage hver vores billede af den samme plasticdunk, fortæller Anders Gideon, der er affalds- og miljømedarbejder i Tårnby Kommune.

Nye opgaver – nye penge

Finanslovsbevillingen til ressourcestrategien på i alt 200 millioner kroner gælder fra 2014 til 2017, og derfor lukker kommunepuljen nu. Kommunernes Landsforening (KL) har været glad for puljen, men er også indforstået med, at bevillingen stopper.

– Vi er altid interesseret i, at der kommer flere penge til at understøtte kommunale opgaver, men riget fattes jo penge, så den politiske virkelighed er sådan, at der ikke p.t. er udsigt til nye penge til at øge genanvendelsen, siger Anders Christiansen, der er chefkonsulent i KL’s Teknik- og Miljøkontor.

Der kan dog opstå behov for flere penge i nær fremtid, mener han. Danmarks mål for genanvendelse er nemlig underlagt EU-regulering, og netop nu er EU i fuld gang med at vedtage en pakke om cirkulær økonomi. Når den lander, kan det ifølge Anders Christiansen skærpe de danske genanvendelsesmål for en række affaldstyper.

– Det vil give os øgede udfordringer i forhold til genanvendelse af for eksempel emballageaffald, så der bør følge nye penge med, hvis kommunerne får pålagt nye opgaver, siger han.

I 2014, som er de senest tilgængelige tal, blev 31 procent af husholdningsaffaldet genanvendt mod 25 procent i 2011.

Miljøstyrelsens kommunepulje

  • Miljøstyrelsens kommunepulje er blevet uddelt én gang i 2014, to gange i 2015 og sidste gang inden jul 2016.
  • I 2014 fik 32 projekter 18,4 millioner kroner, i første runde i 2015 fik 16 projekter 7,6 millioner kroner, i anden runde fik 19 projekter 13,6 millioner kroner, og i 2016 fik 13 projekter 8,2 millioner kroner. I alt 47,8 millioner kroner til 80 projekter.

Kilde: Miljøstyrelsens genanvendelsesportal

Teknik & miljø

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet