Miljøovervågning er kraftigt skåret ned

Overvågningen af vandmiljøet er reduceret 40 procent siden 2007, men det er  et tilfredsstillende niveau, mener miljøministeren

VANDMILJØ

Af Redaktionen | [email protected]

I dag bliver der holdt meget mindre øje med, hvordan det står til med natur og miljø, end der gjorde for blot få år siden, skriver Politiken lørdag. Når det gælder vandmiljøet - i vandløb, søer, grundvand og til havs - er overvågningen blevet reduceret med omkring 40 procent siden 2007.
Også overvågningen af naturen på land er gået tilbage. Det bekymrer både kommunale miljøfolk, eksperter og landbruget.
De advarer samstemmende om, at det gør det svært at vurdere virkningen af de indgreb, der sættes i værk for at forbedre natur og miljø, ligesom det bliver sværere at bedømme, om der er behov for yderligere tiltag.

Der er skåret
-Dybest set handler det om, hvorvidt man kan dokumentere en effekt af de investeringer, samfundet foretager i at forbedre naturen. Virker det? Overvågning gør os også klogere på, hvordan man bedst griber ind fremadrettet, siger Kurt Nielsen, leder DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, til Politiken.

Centret står for det faglige indhold i det nationale overvågningsprogram Novana, som omfatter natur på land, vand- og luftmiljø.

- Novana er presset. Jeg kan ikke genkende de 40 procent, men der er skåret ned«, siger Kurt Nielsen.

De 40 procent drejer sig alene om vandmiljøet og er beregnet af de kommunale teknik- og miljøchefers organisation, KTC. Ifølge KTC brugte amterne og staten tilsammen 405 millioner kroner om året på overvågning af vandmiljøet før 2007. Så blev amterne nedlagt, og staten overtog hele opgaven, som den nu bruger 250 millioner kroner om året på.

-Nedskæringen er meget forunderlig, fordi den sker, samtidig med at vi skal gennemføre en kæmpe indsats til milliarder af kroner for vandmiljøet, siger KTC’s formand, Torben Nøhr til Politiken, med henvisning til de nye vandplaner, der skal forbedre tilstanden i vandløb, søer og kystvande.

Stor frustration
Ifølge Torben Nøhr er der stor frustration i de kommunale miljøafdelinger over den manglende overvågning.

Bekymringen deles af landbruget, hvis udledninger spiller en stor rolle for både natur og vandmiljø. Landbruget har kritiseret det faglige grundlag for vandplanerne. I brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer siger miljø- og energidirektør Niels Peter Nørring, at et solidt fagligt grundlag og en løbende overvågning er altafgørende.

-Det er et problem, at overvågningen og indsamlingen af data er blevet reduceret. For os er det tvingende nødvendigt med solidt datagrundlag både for at vurdere, om der er behov for en indsats, og for at se, om man får den effekt, man forventer, siger han.

Selv om nedskæringen skete under den gamle regering, har den nuværende regering ingen planer om at øge overvågningen af miljø og natur.
Den har et tilfredsstillende niveau, skriver miljøminister Ida Auken (SF) i en mail til Politiken.

-Programmet lever op til de forpligtelser, vi har i forhold til EU s vandrammedirektiv. I dag har vi fokus på at overvåge mere intelligent, og vi sætter ind de steder, hvor vi mener, der er behov, skriver hun.

 

tsp

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet