Miljøordførere: Kommuner har ikke løst opgaverne

Kommunerne har ikke løst de natur- og miljøopgaver, de fik med kommunalreformen, mener flere miljøordførere. KL er uenig.

Teknik og miljø

Af Redaktionen | [email protected]

Kommunerne har ikke løst deres nye opgaver inden for miljø og natur tilfredsstillende. Sådan lyder vurderingen fra Folketingets miljøordførere. Flere partier overvejer som konsekvens at fjerne opgaver fra kommunerne. I KL ser man anderledes på sagen: Kommunerne har klaret opgaven over al forventning.

Dansk Folkepartis miljøordfører, Jørn Dohrmann, peger især på miljøgodkendelserne som et område, der ikke er løst godt nok.

”Folk skal vente i flere år uden at vide, om de er købt eller solgt. Det er langtfra godt nok. Kommunerne har heller ikke levet op til aftalen om at nedbringe sagspuklen, og det skal have en konsekvens. Det eneste rigtige vil være at fratage de kommuner, som ikke kan leve op til aftalerne, nogle opgaver. Så må andre kommuner eller private firmaer træde til,” siger Jørn Dohrmann, der understreger, at hans tålmodighed meget snart er brugt op.

En katastrofe 

Den konservative miljøordfører, Per Ørum Jørgensen, kalder miljøgodkendelses-området for en katastrofe.

”De fleste kommuner har løst opgaven, men nogle har svigtet. Det er gået ud over deres egne borgere, og det er gået ud over miljøet, fordi de tiltag, man laver, ofte gavner miljøet. De kommuner er dumpet,” siger han og understreger, at han følger området nøje.

”Nu har vi sat mange initiativer i gang, men hvis det ikke har en effekt, så må staten overtage opgaven,” siger Per Ørum Jørgensen, der til gengæld glæder sig over, at mange kommuner er blevet klimakommuner, og at der igen er kommet gang i opsætningen af vindmøller.

Problemer med naturen 

I SF mener miljøordfører Ida Auken især, at det halter på naturområdet.

”Det er gået, som vi havde forudset. De kan ikke løfte opgaverne. Nogle steder har de ikke ressourcer nok. Andre steder bliver lokale erhvervsinteresser prioriteret over naturen. Det har vi set med §3-naturen, som bliver pløjet op, og med Tøndermarsken, hvor der ikke blev grebet ind, og endelig med lempelige tilladelser til byggeri i det åbne land,” siger hun.

SF har foreslået, at de statslige miljøcentre skal overvåge kommunernes naturindsats, og desuden mener Ida Auken, at der er brug for at stramme op på §3-reglerne, så områderne bliver arealfaste og ikke kan vokse ind og ud af beskyttelse.

”Vi bør bestemt overveje, om kommunerne løfter opgaven godt nok,” siger hun.

Socialdemokraternes miljøordfører, Mette Gjerskov, er også bekymret for kommunernes arbejde med den beskyttede natur.

”Det må være klart for enhver, at vi har et problem. Der er problemer med kommunernes håndhævelse af lovgivningen. Der er problemer med kommunernes tilsyn, og der er problemer med, at miljøministeren ikke griber ind. Derfor skal vi se på, om tingene skal gøres på en anden måde. Det skal ikke være, som det er nu,” siger hun.

Hun mener, at det nu er tid til en ordentlig diskussion af, hvordan opgaverne bedst kan varetages.

”Nogle problemer handler om, at man har skulle omstrukturere og finde sine egne ben. Men noget handler også om, at der mangler et armslængde-princip. Det er vigtigt for os, at der på miljøområdet må være en afstand til de beslutninger, man skal træffe,” siger hun. 

Dumt at flytte opgaver 

De Radikales miljøordfører, Johs. Poulsen, advarer derimod om igen at ændre på opgaveplaceringen. 

”Der er ingen grund til at flytte opgaver igen. Det er meget krævende og betyder, at man taber 1-2 års arbejde. Det vil være katastrofalt,” siger han.

Han har selv tidligere siddet i amtsrådet og understreger, at der også var stor forskel på, hvordan amterne forvaltede naturen.

”Sådan er det også i kommunerne i dag. I nogle kommuner har man taget politisk ejerskab til opgaven og har derfor fået forbedret naturkvaliteten. Andre steder har naturen stået meget langt nede på den politiske dagsorden. Det understreger, at det ikke er ligegyldigt, hvem man vælger, og det er jo essensen i demokratiet,” siger han.

I KL vurderer man kommunernes indsats helt anderledes positivt.

”Kommunerne har klaret det over al forventning. Det blev jo spået, at vi ikke kunne magte denne meget store opgave, men bortset fra opgaverne med miljøgodkendelser og §3-natur har vi løst de opgaver, vi skulle. Det er flot,” siger formanden for KL's Teknik- og Miljøudvalg, Jens Stenbæk (V).

Han peger på, at miljøgodkendelserne var en ny sag, som viste sig meget kompliceret, men som kommunerne nu er ved at få styr på. 

”Med §3-naturen fik vi ikke det materiale fra amterne, som vi havde regnet med. Nu har vi brug for et møde med ministeren, hvor vi afstemmer vores forventninger til, hvad det er for en opgave, vi skal løse. Jeg er usikker på, hvordan vi får løst det,” siger han.

Jens Stenbæk fastholder dog, at opgaven ligger bedst hos kommunerne. 

”Vi er jo derude i marken i forvejen. Det er der ikke andre, som er.”

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet