Miljøopgaver skal blive hos kommunerne

Der skal ikke rokkes meget ved den nuværende opgavefordeling mellem stat, regioner og kommuner på miljøområdet, anbefaler ny evaluering

EVALUERING

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Med kommunalreformen blev ansvaret for langt de fleste opgaver på natur- og miljøområdet samlet i kommunerne. Evalueringen af kommunalreformen, som blev offentliggjort fredag, oplister fordele og ulemper ved forskellige grænser mellem statens og kommunernes opgaver og muligheder for samarbejder på tværs af kommunegrænser analyseret.  

Blandt andet på husdyrgodkendelsesområdet har der været debat om kommunernes opgavevaretagelse.

I mange kommuner oplevede man det som uretfærdigt, at kommunernes indsats skulle undersøges, mens staten gik fri.

I kommunernes optik skyldes mange af problemerne på området nemlig først en uklar lov og siden svigt i statens it-systemer, men selv om evalueringsudvalget konstaterer, at kommunerne løser opgaven forskelligt, anbefaler udvalget ikke ændringer.

I evalueringen står der:

"Udvalget vurderer på baggrund af evalueringen, at nye opgaveflytninger på området for tilsyn og godkendelse på husdyrområdet vil være uhensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt."

Skal ikke laves om
Selve formålet med den samlede evaluering har været til debat, siden rapporten blev offentliggjort fredag d. 1. marts: For hvad skal den overhovedet skal bruges til? Ligegyldigt hvad evalueringen finder af forbedringspotentialer, er der ikke lagt op til endnu en kæmpe strukturreform.

- Kommissoriet har været lavet ud fra, hvad regeringen kunne tænkes at rulle tilbage eller delvist tilbage. Alt det, man ikke ville røre ved, har man ikke bedt om at få evalueret, siger professor og kommunalforsker Poul Erik Mouritzen fra Syddansk Universitet.

Han tror ikke, at der kommer en større evaluering.

- På mange måder er der tale om en irreversibel reform, og hvorfor skulle man ofre millioner af kroner på at evaluere noget, som man ved, at man ikke vil lave om, siger Poul Erik Mouritzen.

Mangler dybde
Kommunalforsker Roger Buch peger på, at evalueringen primært har undersøgt de opgaver, som kommunerne overtog fra de gamle amter, og de snitfladeproblemer, der er på sundhedsområdet i opgavefordelingen imellem regioner og kommuner .

- Man går slet ikke i dybden med, hvad der fx er sket med kvaliteten i daginstitutionerne , på vejområdet, det almindelige sociale område og i folkeskolen , hvor der er lukket en lang række skoler. Lidt firkantet kan man sige, at det ikke er en evaluering af kommunalreformen, men af amtsreformen, siger Roger Buch til Jyllands-Posten.

Han tilføjer, at evalueringen også går let hen over borgernes oplevelse af reformen og betydningen for det lokale demokrati.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet