Miljøindsats sat på afgørende prøve

Regeringens længe ventede planer for de kommende års indsats for naturen og miljøet sætter kommunerne på en stor prøve. Det understregede miljøminister Troels Lund Poulsen (V) ved præsentationen. Kravene er mange, og tiden knap. 

Miljø

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Nu skal kommunerne for alvor til eksamen og vise, at de kan leve op til det ansvar for naturen og miljøet, som fulgte med strukturreformen. Efter lang tids forsinkelse har miljøminister Troels Lund Poulsen (V) endelig kunnet præsentere de vand- og naturplaner, som sætter rammerne for de kommendes års arbejde med at vende den nedadgående udvikling i den danske natur.

Med planerne har regeringen fastlagt den overordnede ramme og de vigtigste redskaber for, hvordan Danmark skal leve op til kravene i EU’s fugle- og habitatdirektiv samt vandrammedirektivet. En naturindsats, der skal konkretiseres og omsættes til handling kommunalt. Ved præsentationen af de over et år forsinkede planer sørgede ministeren da også for at understrege, at ansvaret for succes nu i høj grad er lagt over på kommunernes skuldre.    

”Det er helt afgørende for mig at sige, at vi i Danmark har et delt ansvar på miljøområdet. Kommunerne har en meget, meget stor opgave som forvalter af dansk miljø- og naturpolitik. Derfor bliver det her også en afgørende prøve på, at kommunerne fortsat løfter deres indsats på natur- og miljøområdet,” sagde Troels Lund Poulsen.

Kommuneaftale classic

Al diskussion sat til side om, hvorvidt de målsætninger, regeringen har besluttet sig for, er ambitiøse nok til at leve op til EU’s krav, så pålægger vand- og naturplanerne i deres nuværende udformning kommunerne en omfattende opgave.  

Formanden for KL’s teknik- og miljøudvalg, Jens Stenbæk (V), kalder ansvarsfordelingen mellem stat og kommunerne for en ”kommuneaftale classic,” dog med KL i en mere offensiv rolle end traditionelt i forhold til overvågning af kommunernes indsats.

”Det her en af de største separate opgaver, der skal løses på området i kommunerne de kommende år. I forhandlingerne op til det her har vi holdt fast i, at regeringen skulle være tro mod intentionerne i strukturreformen. Nu har vi fået det her som en tillidserklæring, og så er det klart, at vi også skal bevise, at opgavefordelingen med reformen var rigtig,” siger Jens Stenbæk.

Presset på tid

På grund af forsinkelserne kan den endelige lovgivning tidligst være færdig i 2011. Det efterlader kun fire år til at nå kravene i vandplanerne. En meget presset tidsfrist, ifølge præsident for Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen.

”Det her er jo baseret på nogle gamle direktiver fra sidste årtusinde. Opgaven har altså været undervejs længe, og den lange og forsinkede proces betyder, at kommunerne allerede er presset på tid fra start. Selv om regeringen sætter over, hvor gærdet er lavest, så gør tidspresset ikke opgaven lettere,” siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Der er da også lagt en elastik på op til tolv år ind i vandplanernes målsætninger. Den skal ifølge miljøministeren kun bringes i spil rent undtagelsesvist. Alligevel har muligheden allerede fået opmærksomhed lokalt. Blandt andet i Holstebro, som hører til det område i landet, hvor kravene til kvælstofreduktion er allerhøjest. Omkring Limfjorden skal udledningen sænkes med 46 procent.

”Vi får at se, om det kan nås. Vi vil gøre alt, hvad vi kan med de midler, som er afsat. Men det er jo allerede lagt ind i planen, at det her kører i seksårs-moduler. Så må man jo vurdere situationen i 2015,” siger direktøren for teknik og miljø i Holstebro, Søren Kjeldsen. Sammen med 300 kollegaer fra teknik- og miljøforvaltninger var han på Vingstedcentret ved Vejle for at få planerne fremlagt. :

 

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet