”Miljøet har I aldrig kunnet finde ud af”

Der var både polemiske provokationer og fagligt fællesskab til KL’s teknik- og miljøkonference i Odense. 

Miljø og teknik

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Der var tale om et tilfældigt sammenfald, som dog illustrerede en generel pointe. Berlingske Tidende bragte en forsidehistorie, der i hårde vendinger langede ud efter den kommunale miljøindsats. Og det selvsamme dag, som knap 600 byrådspolitikere, embedsmænd, erhvervsfolk og andre interesserede i den kommunale teknik- og miljøsektor var draget til Odense for at dyrke fagligheden, fællesskabet og en lille smule festlighed. 

”Kommunerne famler sig frem i forsøget på at beskytte omgivelserne,” lyder det i artiklens indledning.  

Som erfaren journalist greb Niels Krause-Kjær dagens historie og brugte det aktuelle som ramme for sit polemiske og provokerende oplæg til konferencen.

Pointen var, at uagtet hvor seriøst dagens publikum selv mener, de tager udfordringen med at få natur og kultur til at gå op i en højere enhed, så må de forholde sig til, at en stor del af befolkningen ser på det med ganske andre øjne. 

De får gennem medierne det indtryk, at kommunerne - i bestemt flertal, det vil sige også deres egen samt alle andre kommuner - overhovedet ikke har styr på deres arbejde.  Eller som Niels Krause-Kjær udtrykte det:

”Det er en udbredt forestilling, at kommunerne aldrig har kunnet finde ud af det der med miljøet. Og folk sidder så tilbage med billedet, at enten er du tilhænger af et godt miljø – eller også lader du bare kommunerne kontrollere skidtet.”  

Virkeligheden varierer

En ting er folks forestilling, noget andet er virkeligheden. Mest af alt gav konferencen indtrykket af, hvor alsidigt arbejdet i den kommunale teknik- og miljøsektor er. Otte temamøder spredte sig lige fra vand- og naturplaner, over sundhed til lokal mobilitet. Og forskelligheden var for mange mere interessant end fordommene om kommunernes manglende evner og vilje.

”I kraft af, at vi har en større by i vores kommune, så er der også flere meget aktive miljøorganisationer, der kigger os efter i sømmene, end der måske er i rene landkommuner. Men for mig har noget af det mest spændende været snakken om den offentlige transport, som vi virkelig arbejder på at få styrket,” siger miljø- og teknikformanden fra Randers, Kasper Fuhr Christensen (SF), der var med for første gang.

Huller i humoren

I en ren bykommune som Brøndby var hele debatten om husdyrloven og vand- og naturplanerne på mange måder ny. Kendt fra medierne selvfølgelig, men ikke noget, som ellers havde noget med Brøndby at gøre. Her handler det først og fremmest om den store opgave med at få dannet et vandselskab.

”Det var på mange måder nyt for os. Men meget spændende at høre, om de andre problemer som mange af vores kollegaer rundtom i landet arbejder med. For os er det store lige nu den kommende politiske godkendelse af vandselskabet, og ikke mindst spørgsmålet om, hvorvidt vores udvalg kan danne selskabets bestyrelse,” siger Bente Ritter (V).

Et enkelt problem går dog igen på tværs af kommunegrænser. Huller i vejene var et godt emne til at indlede smalltalken med tidligere bekendte eller nye kollegaer i nabokommunen.  Og langt de fleste kunne grine med, da KL-formanden Martin Damm (V) forsøgte sig med lidt galgenhumor:

”Borgerne i min kommune har længe efterspurgt fartbump på vejene. Og nu hvor de efter vinteren har fået bump på vejene, så brokkede de sig gudhjælpemig over, at bumpene vender den forkerte vej.” :

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet