Mere vold mod tandlæger end socialrådgivere

Det er trusler, der trækker socialrådgivere langt op i statistikkerne om vold på arbejdet. Når det kommer til fysisk vold, er andre og måske mere overraskende faggrupper mere udsatte.

Tema: (U)sikkerhed på rådhuset

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Hver fjerde socialrådgiver, eller 2.500 personer, oplever hvert år at blive mødt med trusler eller aggressioner fra borgere, mens 150 socialrådgivere direkte udsættes for vold.

Sådan opsummerer Dansk Socialrådgiverforening trusselsscenarioet med henvisning til en undersøgelse foretaget af Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) i 2007. Den beskrives som den mest valide undersøgelse af omfanget af trusler og vold mod socialrådgivere. 

Her fremgår det, at 26,5 procent af de adspurgte socialrådgivere har været udsat for psykisk vold og/eller trusler om vold, mens 1,5 procent har været udsat for decideret fysisk vold. Undersøgelsen er baseret på svar fra 202 af Socialrådgiverforeningens knap 13.500 medlemmer, som vurderes at være repræsentativ for medlemmerne generelt.

 

Trusler, største problem

Det betyder, at tre personer har svaret, at de har oplevet fysisk vold, mens 54 har oplevet trusler. 

To tredjedele af dem, der i undersøgelsen har været udsat for trusler eller vold siger, at det har påvirket dem psykisk, ved at de er blevet chokeret eller bange. 

De øvrige, der har været udsat for trusler, er ikke blevet påvirket, og ingen melder om fysiske mærker eller skader på kroppen. Dette indikerer, at omfanget af den egentlige fysiske vold er stærkt begrænset, mens truslerne til gengæld synes at kunne have en stærk psykisk påvirkning. 

At trusler er det største problem for arbejdsmiljøet bekræftes, når der sammenlignes på tværs af faggrupper. Opgørelser fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at socialrådgivere ligger lige på gennemsnittet, når det kommer til fysisk vold sammenlignet med alt lige fra akademikere til politibetjente. Tandlæger og sygeplejersker ligger højere, og pædagoger på døgninstitutioner helt i top. Når det kommer til trusler om vold, ligger socialrådgivere imidlertid langt over gennemsnittet.

 

Færre arbejdsskader

Der findes ingen præcise tal for udviklingen i vold og trusler mod socialrådgivere over tid. Danmarks Statistisks tal for vold og trusler mod offentlige embedsmænd og myndigheder har ligget stabilt på knap 1.600 anmeldelser (politiet fraregnet) siden 2005.

Til gengæld er der sket et fald i antallet af anmeldte arbejdsskader fra socialrådgivere til Arbejdstilsynet på grund af vold og trusler fra 151 i 2004 til 112 i 2008.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet