Mere selvstyre i nordiske nabokommuner

I Norge og Sverige kan kommunerne i højere grad selv bestemme, hvor meget de vil lade private overtage opgaverne. Derfor er der også langt større forskel på, hvor meget de enkelte kommuner udbyder.

Tema: udbud i Skandinavien

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Frivillig tvang var i flere år styrepinden for danske kommuners arbejde med udbud. Og står det til regeringen, kan det snart gå over i en egentlig udbudstvang på udvalgte områder. Sådan er det langtfra i Sverige og Norge.

”Der er ingen, som oplægger os at privatisere. Men det har jo også noget at gøre med, at vi har en rød-grøn regering, som ikke ønsker særlig privatisering. Havde vi haft en højreregering, havde det nok været andre tider,” fortæller Dagfinn Sivertsen, indkøbschef i Nordland Amt i Norge og leder i indkøbsforeningen NIMA.

Regionale forskelle

Også i Sverige er situationen en ganske anden. Det viser sig tydeligt i en ny undersøgelse fra erhvervsorganisationen Svenskt Näringsliv. Her fremgår det, at private aktører driver 47 procent af Tåby Kommunes opgaver som klar topscorer, mens det ligger på under en procent i andre kommuner. 

”Det kommunale selvstyre er den primære årsag til, at det er så forskelligt. I dag ville regeringen ikke bare kunne sige, at vi ønsker, at I skal indkøbe mindst ti procent på markedet. Kommunerne ville aldrig acceptere det,” siger Birgitta Laurent, ekspert i offentlig konkurrenceudsættelse, i Svenskt Näringsliv.

I Danmark udbyder den mest flittige kommune cirka dobbelt så meget som den, der udbyder mindst, fortæller Ole Helby Petersen, der forsker i konkurrenceudsættelse ved AKF. 

Selvstyret indskrænkes

En anden årsag til forskellene mellem Danmark og Sverige er, at de 290 svenske kommuner afviger betydeligt mere fra hinanden i struktur. Det afspejler sig også i markante forskelle på regionsniveau. 

Her er billedet i Danmark ligeledes mere ensartet. Der er dog forskelle.

”Vi ved, at bykommuner generelt udbyder mere end landkommuner, og vi kan se, at Region Hovedstaden og Region Sjælland ligger højest i forhold til udbud, mens Syddanmark og Nordjylland ligger lavest,” siger Ole Helby Petersen.

Mere central tvang har været nævnt i Sverige på enkelte områder. For eksempel har det været diskuteret at gøre det obligatorisk for kommunerne at indføre frit valg mellem offentlige og private tjenesteydelser for pensionister. I dag er det blot en mulighed. Inden for primær sygepleje er frit valg allerede blevet obligatorisk, fortæller Birgitta Laurent.

I Danmark er udviklingen bemærkelsesværdig og bør give anledning til en fundamental diskussion, mener Ole Helby Petersen.

”Vi har set staten gå mere og mere i retning af at bryde med nogle af traditionerne for det kommunale selvstyre ved at gå ind og prøve at regulere og lægge mere faste bånd på med målsætninger om, hvordan det skal gøres,” siger han.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet