Mere elektronisk affald skal indsamles

En langt større del af brugt elektronik skal samles ind til genbrug

WEEE

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Nu træder et EU-direktiv i kraft, som indfører et mål om, at 45 procent af alt solgt elektronisk udstyr fra og med 2016 skal indsamles.

Om tre år skal enten 65 pct. af alt solgt elektronisk udstyr indsamles, eller 85 pct. af alt genereret elektronisk affald. De enkelte EU-medlemslande kan selv vælge, hvilken af de to modeller, de vil bruge.

Indsamlingen sigter blandt andet mod genanvendelse af materialer som guld, sølv, kobber og sjældne metaller i fjernsyn, bærbare computere og mobiltelefoner.

I dag bliver en tredjedel af alt elektrisk og elektronisk affald i EU indsamlet særskilt inden for det dokumenterede system.

- Vi må nu finde nye måder at indsamle elektronisk affald på og gøre de nuværende metoder endnu mere effektive. Jeg vil gerne opfordre medlemslandene til at nå disse nye mål, inden den formelle tidsfrist udløber, siger EU's miljøkommissær Janez Potocnik i en pressemeddelelse.

Direktivet skal gøre det muligt for medlemslandene at bekæmpe ulovlig eksport af affald mere effektivt, end det i dag er tilfældet. Det nye direktiv forpligter således eksportørerne til at teste, om det elektroniske udstyr virker eller ej, samt fremlægge dokumenter om transporttyper, der kan være ulovlige.

Der er en forventning om, at direktivet vil lette de administrative byrder ved at harmonisere de nationale registrerings og rapporteringskrav – det vil sige, at kravene for medlemslandenes registre for producenter af e-affald vil blive bedre tilpasset til hinanden.

 

 

 

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet