Christian Thygesen kan næppe anklages for at være groet fast i borgmesterstolen, når han efter kun en enkelt periode vælger at sige farvel til rådhuset. Og selvom han ikke har lagt sig i selen for at være folkelig, er der opnået betydelige resultater med en ny strategi, der gerne skulle sikre flere folk i Faaborg-Midtfyn fremover.Foto: Casper Christensen Holmelund / Polfoto
Christian Thygesen kan næppe anklages for at være groet fast i borgmesterstolen, når han efter kun en enkelt periode vælger at sige farvel til rådhuset. Og selvom han ikke har lagt sig i selen for at være folkelig, er der opnået betydelige resultater med en ny strategi, der gerne skulle sikre flere folk i Faaborg-Midtfyn fremover.Foto: Casper Christensen Holmelund / Polfoto

Mental omstilling på Midtfyn

Faaborg-Midtfyn Kommune er i fuld gang med at implementere en ny strategi, der skal ændre mentaliteten fra udkants-passivitet til én, der kan forandre og tiltrække borgere. En af drivkræfterne i den proces er borgmester Christian Thygesen (V), der stopper efter blot en enkelt periode.

Projektmester

Af Per Vinther | [email protected]

Han sagde fra begyndelsen, at han højst ville sidde to valgperioder. Det bliver kun til en enkelt, når Christian Thygesen med udgangen af 2017 stopper som borgmester og politiker. Noget, der både overraskede hans parti Venstre og borgerne i kommunen.

- Jeg stopper ud fra en betragt-ning om, at når man går ind i politik, så ved man, at der er omkostninger forbundet med det. Man skal så sikre sig, at man personligt får det ud af det, der retfærdig-gør den investering, man gør. Det at være borgmester er mere end en fuldtidsstilling, så man bliver nødt til at nedprioritere alt andet, og det har jeg ikke lyst til i fire år mere, siger Christian Thygesen.

Han er ikke typen, der er taget ud for at klippe alle snore over ved diverse indvielser.

- Det betyder nok, at man scorer lidt lavt på sin folkelighed, der er vigtig, hvis man vil genvælges. Sådan er det i dag. Jeg prioriterer min indsats de steder, hvor det har størst effekt, og om, hvad  der skal ske med kommunen, og ikke om, hvordan jeg bliver genvalgt.

Det, der er væsentligt for ham, er, at det, der sættes i søen, er af strategisk art, rækker ud i fremtiden og får lov at stå.

- Jeg har det fint med, at de frugter, der høstes, måske først er der om ti år, hvor det ikke længere er mig, der er borgmester. Det har jeg ingen problemer med, pointerer Christian Thygesen.

”Det er vigtigt, at det, jeg står for her, har en lang udløbstid. Hvis ikke, kunne det være lige meget. Hvis vi havde stemt alt igennem med det mindst mulige flertal, så ville det hele sikkert blive ændret, når en anden kommer til. Og hvad fik jeg og kommunen ud af det? Ingenting.”

To danmarksrekorder

Han har to danmarksrekorder: Den borgmester, der har boet kortest tid i den kommune, hvor han er valgt. Han flyttede til Faaborg med familien i 2009 og blev valgt i 2013. Desuden kortest tid som medlem af sit parti, inden han blev valgt. Han blev medlem syv dage før opstillingsmødet.

- Jeg er ikke opvokset i en politisk ungdomsorganisation og derfor knap så partipolitisk, men mere pragmatisk. Venstre spurgte mig, og først sagde jeg nej, men lovede at overveje det. Jeg har boet i udlandet i 17 år med min familie, og man lærer at sætte større pris på demokratiet, når man er ude i verden.

Han blev enig med sin familie om, at han stillede op.

- Når man er så meget ude, er man stolt over den sammenhængskraft, den tillid, vi har til hinanden, den måde, vi debatterer på: en meget værdig og åben facon – noget, mange lande misunder os, og noget, vi tager for givet. Og det var medvirkende til, at jeg sagde ja.

Ny strategi

En af de ting, der optog og optager Christian Thygesen, er udkantsdebatten.

- Jeg var meget provokeret af den udkantsdebat, der kørte under finanskrisen. Det var forfærdeligt at høre på. Vi har en halv times kørsel til Danmarks tredjestørste by og kun to timer til vores hovedstad. Det er et skabt prædikat, en mental tilstand, og her på Sydfyn var det lidt en undskyldning for ikke at tage ansvar for sig selv og for ikke at gøre noget, mener han og refererer til folks automatreaktion:

”Vi er jo udkant, hvad kan vi gøre”? ”Det er nogle andres skyld”.

- Det provokerede mig til at se på, hvad vi kan gøre. Første del af det var at få en åben erkendelse af, hvad det var for en situation, vi reelt stod i, understreger han.

Med et enigt byråd bag sig kastede han kommunen ud i en ny tilgang til det hele:

Ny udviklingsstrategi ”Nødvendige forandringer”, der har det konkrete mål, at kommunen i 2030 skal have  2.000 flere borgere sammenlignet med 2015.

- En sådan ændring fungerer kun, hvis vi i samklang med vores borgere, foreninger, institutioner og virksomheder får skabt en fælles forståelse af, at vi skal gøre det sammen. Han og de øvrige politikere har sat et hav af initiativer i søen, der kommer rundt i alle hjørner af kommunen med stor borgerinddragelse. Første trin var at lave et udvalg med fokus på lokalsamfundene, som tager rundt i lokalområderne og laver træffemøder uden dagsorden.

- Vi kommer ikke med en stor pose penge; det har vi ikke midler til. I stedet arbejder vi med forskellige projekter, der kan skabe engagement. Vi arbejder på at stimulere fællesskaberne; dér har vi sat to millioner kroner af over en fireårig periode som borgerbudgetter.

Næste runde handler om at få skabt engagement og vise lokalsamfundet, at der er midler til det.

- Det viser, at der er masser af ideer og engagement her.

Brede forlig

Christian Thygesen har været god til at indgå en bred konstitueringsaftale og brede budgetforlig, og  kommunen har lige lavet en massiv ændring i organisationen med en helt ny direktion, som de har lagt om fra tre direktører med 12 chefer under sig til en direktion på nu to chefer med seks koncernchefer under sig – en proces, der har været bred politisk enighed om.

Han ser selv som sin største succes, at han har kørt en helt ny udviklingsstrategi igennem, fået tilpasset organisationen og gjort det på den måde, de har gjort det.

- Et enigt byråd, der står bag. Jeg ser mig selv som en projektborgmester og ikke som en, der skal bæres ud herfra, pointerer han.

- Det er vigtigt, at det, jeg står for her, har en lang udløbstid. Hvis ikke, kunne det være lige meget. Hvis vi havde stemt alt igennem med det mindst mulige flertal, så ville det hele sikkert blive ændret, når en anden kommer til. Og hvad fik jeg og kommunen ud af det? Ingenting, fastslår Christian Thygesen.

Land & by

Politikerliv

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet