Megasaltlagre skal holde kommuneveje fri for sne

Med et forslag om centrale saltlagre vil leverandørerne sikre, at kommunerne ikke løber tør for vejsalt igen. Forslaget bliver modtaget positivt, men også med en vis økonomisk skepsis fra KL.

Trafik

Af Carsten Terp Beck Nilsson | [email protected]

Kong Vinter har taget Mor Danmark med gamacherne nede. 

Vintervejene er hvidere end nogensinde før, og kommunerne mangler salt til at sikre trafikanterne. Sådan en mangelsituation kan undgås i fremtiden, melder de to store saltleverandører, som foreslår, at der oprettes centrale nødlagre. Men det koster penge. Og en del af regningen lander hos kommunerne. 

En rundringning, Kommunen har foretaget til landets ti største kommuner, viser, at flere må ty til rationeringer og nedprioritering af veje i kampen mod sne og is.

”Situationen er kritisk,” siger for eksempel Viborg Kommune, som ikke kan få tilstrækkelige mængder vejsalt og derfor spæder op med sand. 

Ingen salt i Middelhavet

Og der er ikke meget hjælp at hente hos saltleverandørerne. Brøste, som forsyner Sjælland, lever med afdelingschef Per Nygaards ord fra ”hånden til munden”. Leverancerne er sparsomme, og der er intet håb om snarlig bedring. 

”Middelhavet er stort set tømt for salt,” siger han.

Hos GC Rieber, der forsyner resten af landet, er der stadig leverancer på vej, men slet ikke i tilstrækkelige mængder. Begge leverandører håber på, at Kong Vinter snart abdicerer. 

”Hvis vinteren fortsætter på denne måde, ender Danmark med at mangle 200.000 tons salt,” siger Per Nygaard fra Brøste.

Kæmpe pakhuse med salt

Situationen bliver ikke bedre af, at frosten har lige så godt fat i landene omkring os. Det betyder, at traditionelle samarbejdspartnere som England og Holland i øjeblikket end ikke under os salt til et æg. Så skal vi sikre os mod den slags ekstreme mangelsituationer i fremtiden, må vi selv skabe et beredskab, mener saltleverandørerne.

Derfor foreslår de, at der oprettes centrale saltlagre med store hængelåse, som kun skal låses op, når de normale forsyninger ikke rækker. 

Tanken er to – måske flere – kæmpe pakhuse, heraf et på Sjælland og et, der for eksempel kan placeres i det jyske trekantsområde. Herfra skal staten og trængende kommuner forsynes, når sneflokke i uforudset omfang kommer vrimlende. 

Og den tanke får opbakning fra Ib Doktor, som er formand for veje og trafik i Kommunal Teknisk Chefforening, KTC. Hans egen kommune, Fredericia, er blandt dem, som har været nødt til at blande grus i saltet og så ellers strække det så langt som muligt.

”Jeg har ikke hørt om forslaget før. Men det kunne sagtens være løsningen på vores problemer i fremtiden,” siger Ib Doktor. 

Hos KL har man is i maven. "Vi har haft en vinter med mangel på salt. Men hvor tit oplever vi det? Vi har brug for en vurdering af behovet og af prisen. Derefter tager vi stilling til forslaget," siger Eske Groes, kontorchef i KL’s kontor for teknik og miljø.

Ideen drøftes nu af Vejdirektoratet og kommunerne i det såkaldte Vinterudvalg, men den er stadig på et meget tidligt stadie. Derfor ved ingen, hvad det vil koste at etablere og drive sådanne saltlagre. Men det er givet, at der bliver en regning til både staten og kommunerne, siger markedschef Jens Jakob Larsen fra GC Rieber.

”Det vil koste noget. Et beredskab er ikke gratis, og det skal man være indstillet på politisk. Det koster jo noget at have en forsikring – også i den tid, hvor man ikke bruger den,” siger han. :

 

Teknik & miljø

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet