Massiv medarbejderflugt fra fynske akutmodtagelser

Sidste år forlod i alt 110 medarbejdere deres stillinger på Svendborg og Odenses nye fælles akutmodtagelser

Af Sofie Flensburg | [email protected]

Odenses nyoprettede fælles akutmodtagelse (FAM) har i løbet af sidste år mistet i alt 64 medarbejdere, mens Svendborgs akutmodtagelse har sagt farvel til 46. Dermed har henholdsvis 36 og 43 procent af personalet forladt afdelingerne, viser en rapport fra Region Syddanmark.
Den store medarbejderudskiftning bekymrer medlem af forretningsudvalget i Region Syddanmark, Lasse Krull (K).

- Jeg frygter, at den store medarbejderudskiftning ikke kun går ud over medarbejderne, men også fører til forringelser i servicen. Vi har jo også stadig problemer med alt for lange ventetider, siger han.

Lasse Krull har været med til at sætte emnet på dagsordenen efter, at Fyens Stiftstidende skrev, at sygeplejersker advarede hinanden imod at tage arbejde på Odense Universitetshospitals (OUH) akutte afdeling på grund af dårligt arbejdsmiljø.
Det er da også i særlig grad sygeplejersker, der har forladt de to afdelinger. I Odense er tallet 43, mens Svendborg har måttet sige farvel til 33 sygeplejersker.

Rettet op
Rapporten hævder dog, at der allerede er rettet op på de utilfredsstillende tilstande på de fynske akutmodtagelser. Blandt andet er en oversygeplejerske blevet afskediget i Odense og afdelingsledelsen har ‘iværksat flere indsatsområder til afhjælpning af problemet’. I Svendborg er afgangen i løbet af årets sidste to måneder blevet ‘reduceret til et “normalt” stadie’. Rapporten konkluderer derfor:

- Der kan således aflæses stabilitet i de fynske FAM’er ved udgangen af 2012, og det kan konstateres, at der såvel i FAM OUH og FAM Svendborg er igangsat en række tiltag/er en række tiltag under iværksættelse i forhold til arbejdsmiljø i afdelingerne.

Lasse Krull siger til dk-sundhed, at han har tillid til de tiltag, der er blevet taget, men at det stadig er vigtigt at have stor politisk opmærksomhed omkring området.

- Det er ikke i orden, at vi først har skullet læse om problemerne i avisen. Vi skal informeres om den slags løbende, og det er noget, vi vil følge meget tæt politisk fremover, siger han.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet