Markant flere stikker naboen

Langt flere anmeldelser om socialt bedrageri landede sidste år på kom munernes skriveborde. I Ballerup steg antallet næsten til det dobbelte. Stigningen letter kommunernes arbejde med at fange fuskerne.

Social

Af Sine Riis Lund | [email protected]

I takt med at folkeskoler lukker og plejehjem skærer ned, så vokser forargelsen over samfundets sociale bedragere. Derfor anmelder borgerne i stigende grad naboen, ekskæresten og den perifere bekendte til kommunerne for svindel med sociale ydelser.

Det er konklusionen, efter at Kommunen har ringet til cirka 15 kommuner fordelt over hele landet. Langt hovedparten melder om et stigende antal anmeldelser i 2009 i forhold til året før.

Ballerup er en af de få, som har ført statistik på området, og udviklingen er klar. Tallene viser næsten en fordobling med 130 anmeldelser i 2009 mod cirka 70 året før. Stigningen gælder for såvel de interne som eksterne anmeldelser, forklarer Ulla Jensen, der er specialkonsulent i Ballerups kontrolgruppe.

Vigtige tips

Høje-Taastrup, Randers og Kolding er blandt de øvrige kommuner, der har mærket tendensen.

”I 2009 fik vi markant flere anmeldelser, end vi plejer,” siger Ole Seidling, der er leder af kontrolgruppen i Høje-Taastrup. Han påpeger, at anmeldelserne spiller en vital betydning for kommunen.

”De er vigtige, fordi de ofte indeholder oplysninger eller vedrører forhold, som vi ikke selv har mulighed for at finde ud af ved hjælp af registersamkøringer,” forklarer han.

For eksempel oplever Ole Seidling flere anmeldelser om borgere, der uoplyst bor meget af tiden i udlandet, men som modtager en ydelse, der kræver, at de faktisk bor her i landet. Det er sager, som kommunen selv ville have meget svært ved at opdage.

Også fuldmægtig i Koldings Kontrolgruppe, Marianne Lyngholm-Pedersen, finder anmeldelserne afgørende for kommunens held med at fange svindlerne.

”Vi lever jo af henvendelser fra borgerne, fordi de har mulighed for at opdage nogle andre ting end os ved at kigge naboer, ekskærester og andre over skuldrene,” siger hun. Ud over den store stigning, så har hun også noteret sig, at anmeldelserne generelt er blevet mere rammende og seriøse.

Krisen tirrer

København går imod tendensen med et svagt faldende antal, mens Århus tror på status quo. I Aalborg og Odense vurderer man, at der har været flere anmeldelser. Flere kommuner peger på en stigning i såvel de interne som eksterne anmeldelser, men for de flestes vedkommende er det særligt borgerne, der hyppigere giver et navn eller adresse til kommunen.

De økonomisk smalle tider ses som en af de væsentligste årsager til, at flere borgere stikker hinanden. 

”Mange har måske godt vidst, at naboen har snydt med sociale ydelser, men når de selv bliver ramt af finanskrisen, så bliver snyderiet alligevel for meget for mange,” siger Marianne Lyngholm-Pedersen.

Kontrolmedarbejder Susanne Nielsen i Randers er enig.

”Det er blevet mere naturligt for folk at anmelde. Når de hører om skoler og plejehjem, der skal spare, så bliver de ekstra trætte af folk, der snyder og tænker, at nu kan det være nok,” siger hun.

Desuden nævnes mediernes store fokus på emnet sidste år på grund af den øgede indsats i kommunerne. Særligt lokal pressedækning bliver mærket tydeligt i antallet af anmeldelser de efterfølgende uger.

Social & sundhed

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet