Magtanvendelse mod 9-årig fører til skarp kritik

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg får voldsom kritik fra Ombudsmanden og Sundhedsstyrelsen for brug af tvang mod 9-årig.

Tvang

Af Peter Christian Nielsen | [email protected]

Ombudsmanden udtalte i en rapport fra starten af april voldsom kritik af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg i en sag fra 2011, hvor personalet havde fikseret en blot 9-årig dreng. Rapporten får nu Sundhedsstyrelsen til at kræve en redegørelse fra centret.

- Sundhedsstyrelsen vil følge op på Ombudsmandens kritik ved at anmode Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg om at redegøre for, hvilke tiltag afdelingen har iværksat for fremadrettet at sikre, at lignende hændelser medbrug af tvang ikke forekommer på afdelingen, skriver sundhedsminister Nick Hækkerup i et svar til Sundhedsudvalget.

Ulovlig tvang

Den alvorlige kritik bunder i, at patienter som den 9-årige dreng slet ikke må udsættes for fysisk tvang ifølge psykiatriloven. I sin rapport skriver Ombudsmanden:

- Ved Ombudsmandens tilsynsbesøg på centret den 31. maj 2011 blev besøgsholdet opmærksom på et tilfælde af tvang overfor en 9-årig dreng. Drengen blev fastholdt af to-tre voksne og med magt ført ind på et afsnit for større børn. Drengen var dagpatient og havde ADHD samt en autismelidelse.

Ombudsmanden konkluderer, at magtanvendelsen mod den 9-årige heller ikke kunne retfærdiggøres under “reglerne for nødret eller nødværge”:

- Ombudsmanden har bedt Region Hovedstaden om at sikre, at de ansatte på det psykiatriske center kender reglerne for anvendelse af tvang.

Øget fokus

Sundhedsministeren skriver yderligere til Sundhedsudvalget, at regeringens langsigtede plan for psykiatrien, som fremlægges senere i maj, vil fokusere på magtanvendelse på de psykiatyriske afdelinger:

- Det er for eksempel veldokumenteret, at en afdelings kultur er af betydning for meget, tvang anvendes, og derfor er det væsentligt med et ledelsesmæssigt fokus på at fremme en kultur, hvor patienten mødes som ligeværdig part.

Børn & unge

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet