Mogens Lykketoft mødtes i sidste uge med repræsentanter for Green Cities i Københavns Lufthavn. Her blev der diskuteret klimamålsætninger, og Lykketoft fik et par gode råd med til sit arbejde i FN’s generalforsamling. Foto: Ida Munch / Polfoto
Mogens Lykketoft mødtes i sidste uge med repræsentanter for Green Cities i Københavns Lufthavn. Her blev der diskuteret klimamålsætninger, og Lykketoft fik et par gode råd med til sit arbejde i FN’s generalforsamling. Foto: Ida Munch / Polfoto

Lykketoft: Kommunerne er nøglespillere i den grønne omstilling

En grøn omstilling kræver lokalpolitisk forankring, siger formanden for FN’s generalforsamling. Han ser potentiale i danske foregangskommuner.

Klimamøde

Af Jonas Sloth Bach | [email protected]

En gigantisk kop kaffe damper på det runde cafébord i ankomsthallen i Kastrup Lufthavn. Mogens Lykketoft sætter sig til rette i stolen. Han er netop landet efter en flyvetur fra sit nye hjem i New York, hvor han det næste år skal stå i spidsen for FN’s generalforsamling i kampen for at opnå international enighed om forpligtende klimamålsætninger. Frem mod forhandlingerne senere på efteråret bliver det primært toppolitikere, internationale NGO’er og magteliten fra hele verden, han sidder overfor, men i Kastrup Lufthavn denne onsdag morgen er det repræsentanter fra den anden ende af det politiske hierarki, han har afsat tid til.

Green Cities, et samarbejde mellem Albertslund, Allerød, Herning, Kolding og Københavns Kommune, der siden 2000 har arbejdet målrettet for at fastholde, beskytte og forbedre miljøet og arbejde langsigtet med at udvikle et bæredygtigt lokalsamfund. Erfaringerne har været så positive, at repræsentanterne nu forsøger at få Mogens Lykketoft til at bruge dem som inspiration til retningslinjer på globalt plan. Og Folketingets tidligere formand er ikke i tvivl om, at kommunerne bliver afgørende for den grønne omstilling.

”Globalt skal der investeres trilliarder af dollar i en anden infrastruktur, og der er kommunerne nøglespillere, hvis det her skal bevæge sig rigtigt nok og hurtigt nok.”

- Vi er allesammen spillere; forbrugerne, NGO’erne, kommunerne, regionerne, lovgiverne, regeringerne. Globalt skal der investeres trilliarder af dollar i en anden infrastruktur, og der er kommunerne nøglespillere, hvis det her skal bevæge sig rigtigt nok og hurtigt nok, siger Mogens Lykketoft.

Tvunget til omstilling

Hvis vi ikke handler nu, er det ikke sikkert, vi overhovedet har mulighed for at undgå en klimaforandring, som skrider voldsomt frem og vil udløse en hel masse forandringer, som vi ikke kan styre, siger Mogens Lykketoft. Op mod en milliard mennesker risikerer at blive nødt til at flytte fra deres hjem på grund af klimaforandringer, vurderer FN, og uanset hvor store temperaturstigninger vi kommer til at opleve, er Jordens ressourcer så knappe, at der skal et opgør med vores levevis til i den vestlige verden.

- Vi kan ikke udbrede den levevis, vi har været vant til at have, til hele Jordens befolkning. Resten kan ikke få den, og vi kan ikke beholde den. Det er ikke nødvendigvis trist, men det kræver en massiv investering i et andet energisystem med bæredygtige energikilder, ændrede produktionsformer og ændrede forbrugsmønstre, hvor genbrug og cirkulær økonomi kommer til at spille en meget større rolle, siger Mogens Lykketoft.

Kommuner går forrest

Repræsentanterne fra Allerød og Albertslund Kommune overdrager papirer og et fint ark med tre punkter, som formanden for FN’s generalforsamling skal skrive sig bag øret. Han nipper til kaffen, lytter og understreger, at det tankegods, som et grønt paradigmeskift kræver, trives ude i lokalsamfundene.

- Både fra kommunalt hold og fra folk helt ude ved de yderste græsrødder er der en meget stor forståelse for det her og et ønske om selv at bidrage til en anden levevis, som bestemt ikke behøver at være mindre spændende, men bare er anderledes, siger Mogens Lykketoft.

På trods af en større grøn bevidsthed er der dog brug for at skabe politiske rammer, der tilskynder til en mere bæredygtig vækst i et kapitalistisk system, hvor forbrug er lig med både fremgang og lykke.

- Vi bliver nødt til at justere de rammer, der er for markedet, for at tilskynde meget mere til den rigtige adfærd. Der er ikke nogen entydig model; det er en hel masse forskellige tiltag lige fra isolering og indretning af boligen til grønne afgifter. Det skal være en kombination af tilskyndelser, reguleringer og skatter, siger Mogens Lykketoft.

Hvis vi intet gør, vil markedskræfterne langt henad vejen presse priserne på naturressourcer og fødevarer op og fremtvinge en anden adfærd, understreger han. Men der er brug for at være på forkant, og det kræver politisk handling. Ikke bare løfter og håndtryk.

- Hvis nationalstaterne ikke påtager sig deres del af ansvaret så vil det forsinke en bæredygtig omstilling. Nationalstaterne skal sætte nogle rammer, der gør det nemmere for kommunerne og virksomhederne at gøre det rigtige, siger Mogens Lykketoft.

Green Cities anbefaler at:

  • Kommuner og lokale myndigheder skal påtage sig rollen som fødselshjælper. Da for få kommuner påtager sig denne rolle af sig selv, bør de forpligtes til den. Fælles forpligtelse, systematisk arbejde og dokumentation har været centralt for Green Cities kommunernes succes.
  • De bedste løsninger findes i samskabelse mellem lokale aktører. Derved finder vi de løsninger, som én aktør ikke kan løfte alene, og som giver mening for de involverede.
  • Størst gennemslagskraft har de løsninger, hvor det miljørigtige valg også er en god forretning, for eksempel besparelser på energi og ressourcer. Når bæredygtig udvikling kan kobles til grøn vækst, er motivationen størst.

Klima

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet