Lossepladsers forurening skal under lup

Jordforureningsloven skal ændres, så regionerne kan tage hånd om gamle forurenende lossepladser

Natur

Af Redaktionen | [email protected]

I dag er der omkring 43 store jordforureninger rundt om i landet, som mistænkes for at forurene vandmiljøet. Der er dog intet overblik over, hvilke af dem der udgør en reel trussel. Miljøminister Ida Auken (SF) fremsætter derfor et nyt lovforslag, der gør det muligt for regionerne at sætte systematisk ind over for de jordforureninger, som truer Danmarks vandmiljø og internationale naturbeskyttelsesområder.

- Vi bliver nødt til at vide, om forurening fra eksempelvis gamle lossepladser ligger og siver til vores åer og vandløb. Derfor vil jeg have ændret reglerne, så regionerne fremover også tager sig af de jordforureninger, der udgør en fare for vores natur og vandmiljø, siger miljøministeren.

Undgå hovsa-løsninger 
Regionerne fokuserer i dag på jordforureninger, som kan skade menneskers sundhed eller drikkevand, fordi jorden omkring boliger, børneinstitutioner eller drikkevandsboringer er forurenet.

De nye regler skal sikre, at regionerne inden 2018 har fået overblik over, hvilke jordforureninger der truer vandmiljø og natur, så de kan prioritere indsatsen og sætte ind der, hvor det er nødvendigt.

- Vi skal undgå hovsa-løsninger, hvor gravemaskiner sættes i gang de forkerte steder i landet. Derfor afsætter vi nu tid til, at regionerne kan kortlægge de jordforureninger, der truer vores vandløb, søer og have. Kun på den måde sikrer vi en effektiv miljøbeskyttelse. Lovforslaget giver dog samtidig regionerne mulighed for at handle her og nu, hvis de finder frem til grunde, hvor forurening siver ud og skader internationale naturområder, siger Ida Auken.

 

Miljøministeriet og Danske Regioner har aftalt, at opgaven med at kortlægge og sætte akut ind overfor forringelser af internationale naturbeskyttelsesområder finansieres indenfor den eksisterende ramme gennem omprioriteringer.


tsp

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet