Lokalpolitikere straffes ikke for børnesager

Sager om misrøgt, incest og vold mod børn har sat flere kommuner i et dårligt lys. Men de tragiske historier får formentlig ringe betydning, når der skal vælges borgmestre. 

Kommunalvalg

Af Bruno Ingemann | [email protected]

Dårlig omtale i dag er ikke ensbetydende med et dårligt valg næste år. Så selv om to voldsomme sager om overgreb på børn har sat dagsordenen i to små nordjyske kommuner, Brønderslev og Rebild, gennem længere tid, er det langt fra givet, at sagerne vil få nogen afgørende indflydelse på, hvem der bliver valgt, når borgerne næste år får mulighed for at afregne med deres lokalpolitikere. Heller ikke selvom både politikere og embedsmænd i de to kommuner er blevet kritiseret for svigt.

”Det ved man ikke noget om, det er ikke systematisk undersøgt, om sådan noget spiller ind. Men det man trods alt kan sige er, at begge sager er forholdsvis langt væk fra valget, så mit bedste bud vil være, at de får ringe betydning. Men med det store men, at hvis det bliver en del af valgkampen, hvis nogen holder liv i det og bringer det ind i valgkampen, kan det måske få betydning. Men når vi når frem til valgkampen næste år, vil det nok være glemt.” 

Sådan siger kommunalekspert og forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch.

Kabinetsspørgsmål?

Brønderslevsagen handler om et forældrepars misrøgt og misbrug af deres 10 børn. Faren blev idømt forvaring og moderen fire års fængsel. Sagen blev oprullet, efter at familien i 2009 var flyttet til Brønderslev Kommune, men overgrebene var begyndt langt tidligere, da den boede i Skanderborg og på Lolland.

Lene Hansen blev Brønderslevs borgmester, et halvt år efter, sagen begyndte at rulle i Brønderslev. Hun genopstiller og tror ikke, sagen rammer hende ved næste års valg: 

”Jeg tror ikke, en enkeltsag kan få nogen særlig indvirkning på et valgresultat. Jeg tror mere, det er den daglige tilgang til tingene. En borgmester har mange slags opgaver med at få tingene til at hænge sammen. Jeg tror, det er det, vi bliver bedømt på. De her enkeltsager, de kommer jo op rundt omkring, men det er svært at gøre det til kabinetsspørgsmål. I så fald håber jeg, folk vil huske, at vi fik rettet op, og at vi har lavet en ihærdig indsats for at undgå at svigte de udsatte børn siden,” siger hun.

Lene Hansen lægger vægt på, at hun intet kendte til sagen, da hun tiltrådte som borgmester i januar 2010:

”Jeg var ubekendt med den, og familien havde blot opholdt sig i kommunen et halvt år. Da vi opdager den, handlede vi. Det var to måneder efter, jeg var tiltrådt. Vi har lavet en plan, der forbedrer forholdene for børn og unge i kommunen. Og vi har givet socialministeren input til forbedret lovgivning.”

Roger Buch peger også på, at de vælgere, der møder op, når der er kommunalvalg, ikke så let lader sig påvirke af enkeltsager: 

”Stemmeprocenten ved kommunalvalg er omkring 70, mens den er omkring 85 ved folketingsvalg. Og de, der mangler ved kommunalvalg, er nok dem, der lader sig påvirke af den slags sager, mens de, der stemmer, er de stålsatte, dem der følger med og ved noget. De er sværest at påvirke. Det er vigtigt at holde fast i, at ja, der er stor polemik, forargelse og følelser i kog, men det bliver der ikke ved med at være, allerede nu har mange lagt det bag sig,” siger han.

Rydder op efter sagen

I Rebild har den siddende Venstre-borgmester Anny Winther for nylig meddelt, at hun ikke genopstiller. Hun har stadig travlt med at rydde op efter den såkaldte Rebildsag, hvor en far blev fundet skyldig i seksuelle overgreb mod ni børn. Der er fyret folk i forvaltningen og et eksternt firma er i gang med at gennemgå 700 sager for at se, om kommunen har begået fejl. 

Alligevel tror hun heller ikke, at netop den meget omtalte sag vil spille nogen stor rolle i valgkampen:

”Det er ikke en sag, nogen kommune ynder at have. Det går ud over kommunens image, men jeg tænker især på de borgere, det går ud over. Der er selvfølgelig nogen, der vil sige, det er borgmesterens skyld. Andre er så begavede, at de vil sige, det er byrådets ansvar. Jeg siger slet ikke, at sagen ikke får noget at sige i valgkampen, men jeg håber, nogle ser mere nuanceret på det, at man ikke kun ser på det, der er gået knap så godt – også ser på det, der er gået godt. For Rebild er en kommune i udvikling, hvor der investeres i at tiltrække nye borgere, og der er mange borgere, der godt kan se, at det er en dejlig kommune at bo i,” siger Anny Winther, der – selv om hun ikke selv genopstiller – håber, at hendes parti vil få medvind ved valget: 

”De landspolitiske tendenser er så positive for Venstre nu, og jeg håber det spiller ind lokalt.”

Og det håb har hun noget at have i. Der er nemlig lavet mange undersøgelser, som viser, at landspolitisk udvikling slår igennem lokalt med halv styrke. Så halvdelen af Venstres fremgang på landsplan vil statistisk komme Venstre i Rebild til gode.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet