Lokalpolitikere føler sig forbigået i Bruxelles

Der bliver ikke lyttet nok til de 344 lokalpolitikere, der sidder i EU’s regionsudvalg, hvis man spørger dem selv. ”Kollosal fejl,” mener kritikere.

Bruxelles

Af Redaktionen | [email protected]

Lige nu slås der to store brød op i Bruxelles, som i høj grad skal færdigbages ude blandt de lokale myndigheder i EU’s kommuner og regioner. Det gælder EU’s nye vækststrategi, den såkaldte EU2020-plan, der skal holde EU konkurrencedygtig over for resten af verden. Og det gælder den fremtidige regionalpolitik, der fordeler de mange milliarder euro, der hvert år tilgår det lokale niveau, særligt i de fattigste områder af EU.

Derfor skal EU-cheferne også i langt højere grad inddrage kommuner og regioner i deres arbejde med de nye tiltag, mener lederen af den konservative gruppe i EU’s regionsudvalg, der samler 344 lokalpolitikere fra hele unionen. Tyske Michael Schneider fra det konservative CDU er gået i clinch med de andre EU-institutioner, fordi udvalget ikke er blevet taget med på råd under udformningen af EU2020-planen, der skal erstatte den såkaldte Lissabon-strategi. Den havde som mål at gøre EU til verdens mest konkurrencedygtige vidensøkonomi, men bliver af de fleste set som dundrende fiasko.

”Det anerkendes i stigende grad, at manglende inddragelse af de lokale og regionale myndigheder har været årsagen til Lissabon-strategiens udeblevne succes,” siger Schneider, der betragter det som en kolossal fejl, at man først nu er blevet spurgt om sin mening af det siddende belgiske EU-formandskab, længe efter de overordnede linjer i planen er klappet af mellem Kommissionen og EU’s ministre. 

”Det er da forkert”

Borgmester i Næstved Henning Jensen (S) er en af de ni danske lokalpolitikere, der er repræsenteret i udvalget i Bruxelles. Og han støtter Schneider i, at man burde have været inddraget tid­ligere.

”Det er da forkert,” siger Henning Jensen, der påpeger, at selv om udvalget godt på eget initiativ kan levere udtalelser til de andre institutioner på spørgsmål, de brænder for, så har de mere vægt, når de er en del af den officielle proces.

”Vores indflydelse bliver større, hvor vi bliver spurgt, end hvis vi bare selv presser på,” understreger han.

I Europa-Parlamentet mener Anne E. Jensen fra Venstre dog, at lokalpolitikerne bare må spille ind, hvis de vil noget.

”Vi har jo heller ikke ventet på, at der var nogen, der spurgte os,” siger parlamentarikeren, der også er medlem af Kalundborgs byråd. 

Lidt ond

Hun siger, hun selv har haft god brug af udvalgets input og kontakten til de danske medlemmer. Men hun indrømmer blankt, at der sjældent bliver brugt meget tid på de lokale myndigheders indspil blandt politikere og embedsmænd i de tre store EU-institutioner, Kommissionen, Ministerrådet og Europa-Parlamentet.

”Hvis jeg skal være lidt ond, så har det generelt været sådant, at vi i Parlamentet har brugt deres indspark, når vi er enige med dem,” siger Anne E. Jensen, der dog påpeger, at man med EU’s nye traktat er langt mere forpligtet til at lytte til udvalget, selv om det tager lidt tid, før det siver ind i systemet.

Men hun understreger, at det ikke betyder, at det arbejde, de 344 medlemmer laver, er spildt.

”De bærer en forståelse af, hvordan EU arbejder, med tilbage til deres kommuner, og det er med til at give en god dialog om EU-politikken,” siger parlamentarikeren.

 

EU

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet