Lokale fællesskaber kan løse energiudfordringer

I Favrskov undersøger man nu, om svaret på lokalsamfundenes energiudfordringer kan ligge i lokale fællestiltag

KLIMA- OG MILJØKRISEN

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Når oliefyrene skal skiftes ud med mere bæredygtige varmekilder, er det ikke lige let at komme med alternative løsninger alle steder i Danmark. Men det er ikke kun byerne, der skal have mulighed for at omstille til vedvarende energi. Favrskov Kommune er i et forslag til en ny klimaplan kommet med et bud på, hvordan også lokalsamfundene kan blive mere energieffektive.  

- Det handler om, at vi vil prøve at komme af med oliefyrene ude i landsbyerne og få dem erstattet af vedvarende energi. Derfor ser vi lige nu på, hvilke landsbyer der kunne være interesserede i at få lavet en fælles, lokal forsyningsløsning. Det kunne så være i form af et fælles jordvarmeanlæg, et fælles solvarmeanlæg eller sådan noget, siger formand for teknik- og miljøudvalget i Favrskov Charlotte Green (K).  

En opgørelse viser, at Favrskov Kommune i 2009 havde ca. 2.300 individuelle gasfyr og 3.200 individuelle oliefyr. Ifølge Energistrategien 2050 skal olieopvarmede  og senere også naturgasopvarmede  ejendomme konverteres til fjernvarme, varmepumper og andre energiformer. Det er en omstillingsudfordring, hvor det normalt vil være op til den enkelte at skulle overskue alternativer, og hvor fællestiltag typisk ikke vil være inde i billedet.  

Erhvervsrådschef Dan Skovgaard mener, at energieffektiviseringerne også vil komme erhvervslivet til gode:

- Fra erhvervsrådets side er det også et ønske om at skabe nogle virksomheder, der har noget viden og kan levere de her ydelser og løsninger. Det handler jo også om beskæftigelse og om at have nogle grønne virksomheder, så det er mange interesser, der forenes og mødes her. Og når alle de her gode kræfter forenes, så opstår sådan nogle ideer, siger han.

Projektet ’Energi i lokalsamfund’ vil blive gennemført som et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP-projekt) i et samarbejde mellem Den Jydske Haandværkerskole, Favrskov Erhvervsråd og Favrskov Kommune.

Energi & forsyning

Klima

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet