Lokal løn tilsidesættes i kommuner

I foråret fik kommunerne frihed til selv at bestemme over lokal løn. Men de er endnu ikke kommet ud af starthullerne, oplever de faglige organisationer. KL opfordrer til at tage fat. Ellers bliver friheden kun til låns.

Arbejdsmarked

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Den omstillingsparate pædagog eller talentfulde økonom har hidtil sukket forgæves efter lidt ekstra i lønposen som anerkendelse for deres særlige indsats. Men efter flere års kamp har kommunerne nu fået retten til selv at disponere over en vis sum penge kaldet lokal løn. KL fik tilkæmpet sig friheden ved dette års overenskomstforhandlinger. Derfor kan kommuner nu udvælge bestemte personalegrupper eller sektorer til at få ekstra løn, ligesom de kan arbejde målrettet efter at understøtte omstilling eller nye talenter.

Noget tyder dog på, at langtfra alle kommuner bruger pengene til formålet.

”For at være helt ærlig, så er min oplevelse, at kommunerne ikke er kommet ud af starthullerne endnu. Vi er rigtig kede af, at der ikke er sket ret meget,” siger faglig sekretær Steen Kristensen fra HK Kommunal, der også er forhandlingsleder for aftale- og overenskomstforhold.

Vurderingen kommer, efter at han og et par kolleger har talt med omkring hver fjerde af deres tillidsrepræsentanter rundt i landet.

”Når vi så spørger dem, om kommunerne har overholdt deres pligt til at indkalde til et møde om, hvordan man skal forhandle, så får vi desværre et nej. Det har kommunerne ikke gjort. I hvert fald ikke endnu,” siger Steen Kristensen.

Samme fornemmelse sidder man med i fagforeningen 3F.

”Det, vi hører, er, at man er rimelig påpasselig med at komme af med lønkronerne derude. De sidder med nogle stramme økonomier, og de har ret mange fyringsrunder. Jeg tror, at det præger villigheden, og der derfor ikke gives ret meget,” siger Ellen Lykkegaard, formand for Den Offentlige Gruppe i 3F.

Bjørnetjeneste

Kommunerne risikerer imidlertid at gøre sig selv en stor bjørnetjeneste, hvis de ikke bruger lønkronerne til formålet. Af flere årsager. Først og fremmest af den simple årsag, at de samlet set slet ikke sparer penge på ikke at bruge dem.

I overenskomstaftalen er det nemlig forudsat, at lokal løns nuværende andel af den samlede løn i kommunerne bevares. I dag ligger andelen på 8,5 procent. Hvis kommunerne ikke lever op til den procentdel, kommer det resterende beløb alligevel til at indgå som løn. Nu blot som generelle lønstigninger til alle medarbejdere og styret centralt fra.

Alligevel oplever man også i Danmarks Lærerforening, at kommunerne holder godt på pengene.

”Vi har sendt ud til vores kredse, at de skal være opmærksomme på, om der sker en udmøntning af lokale midler, men vores opfattelse er, at der ikke bliver udmøntet så meget, fordi kommunerne er ret pressede økonomisk,” fortæller konsulent Troels Østergaard fra DLF.

I en af kredsene, Vends Herreds Lærerkreds, er man netop nu ved at forsøge at danne sig et overblik over, om lærerne på skolerne i Middelfart har fået tildelt midler fra lokal løn.

”Vi har været igennem de fleste skoler, og der kan vi se, at det er meget svingende, hvor meget skolerne i grunden bruger. Nogle opfylder faktisk det, der er givet i ’ny løn’ ved de forskellige overenskomster, mens andre skoler mangler flere hundrede tusinde kroner i at opfylde det og kun har givet en fjerdedel af det, som de typisk har skullet udmønte,” fortæller kredsformand Heine Kristensen.

Meget på spil

Kommunen har fået lov at se den foreløbige opgørelse. Ni ud af de 13 undersøgte arbejdspladser har ikke givet lokal løn til lærergruppen svarende til det beløb, der burde være blevet udmøntet. Heine Kristensen har nævnt de foreløbige resultater for Middelfart Kommune. Indtil nu har svaret lydt, at pengene ikke nødvendigvis går til lærerne, men til andre personalegrupper. 

”Og det er jeg jo ganske klar over, så nu vil jeg prøve at spørge de andre organisationer for at finde ud af, om det så er pedellerne, der har fået de 200.000 kroner, der mangler på en lille skole, eller hvem det så er,” siger Heine Kristensen.

De lokale organisationer vil nu prøve at danne sig et samlet overblik, men det arbejde forventes ikke færdigt før i foråret 2012.

For både kommuner og faglige organisationer er der meget på spil. Organisationerne er langt fra begejstrede for kommunernes nyerhvervede frihed. Det betyder mere ulige løn, og organisationerne mister indflydelse på, hvilke personalegrupper, der bliver tilgodeset. Modsat har KL efter ønske fra kommunerne længe kæmpet for retten til mere frit at kunne disponere over de lokale lønmidler. Men denne frihed risikerer kun at blive til låns, hvis ikke kommunerne over de to år rent faktisk bruger pengene til lønstigninger. 

Nye forhandlinger

I 2013 skal der igen forhandles overenskomst mellem KL og fagforeningerne. Her vil KL stå svagt, hvis kommunerne ikke engang har formået at udmønte pengene. Det er man yderst opmærksom på i KL. Derfor har formanden for KL’s løn- og personaleudvalg, Michael Ziegler (K), også gjort det klart for kommunerne, at man ikke bør falde for fristelsen til at hente besparelser i midlerne frem for at bruge dem til løn. Et budskab som kommunerne skal have kanaliseret ud decentralt. I de fleste kommuner er budgetterne nemlig decentraliseret ud til lederne af de enkelte institutioner og arbejdspladser. De skal derfor selv tage pengene til lokal løn ud af budgetterne. Særligt i denne tid kan fristelsen være stor til at spare en medarbejder mindre i stedet for at give ekstra løn til andre ansatte.

I august måned skar Michael Ziegler det ud i pap, hvad konsekvensen vil være, hvis kommunerne bredt set bukker under for fristelsen. Således skrev han i en klumme i KL’s blad Danske Kommuner:

”Hvis vi ikke spiller bolden, så taber den luft, og spillet om lokal løn som strategisk ledelsesredskab i kommunerne er en saga blot.”

 

Arbejdsmarked

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet