Lilleholt: Vi skal sætte gang i arbejdet med en samlet strategisk energiplanlægning

Venstres energiordfører giver her sit bud på 2012’s største succes– og den største bommert i årets løb

ENERGI

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Venstres energiordfører Lars Christian Lilleholt har evalueret 2012 i energiens tegn for dk-teknik.

Årets succes - Energiaftalen fra foråret, der sikrer, at Danmark fortsat er helt fremme på energiområdet.

Årets overraskelse var, at Enhedslisten tilsluttede sig energiaften.

Årets bommert var, at klima- og energiminister Martin Lidegaard i juni sagde, at ejere af solcelleanlæg kunne sove roligt om natten, fordi der ikke ville blive lovgivet med tilbagevirkende kraft, hvorefter ministeren i efteråret spillede ud med et forslag med tilbagevirkende kraft.

Årets kovending var Enhedslistens deltagelse i et energiforlig, der betyder mere biogas og biomasse, som Enhedslisten ellers har modarbejdet.

Det, jeg er mest stolt af at have udrettet i 2012, er energiaftalen, der sikrer stabile rammer om energipolitikken frem til 2020. Dermed kender aktørerne på energiområdet rammevilkårene og grundlaget for de massive investeringer, der vil blive gennemført i de kommende år. Det gælder bl.a. udbygningen med vind, konverteringen fra kul til biomasse på de centrale kraftvarmeværker og energispare-indsatsen.

I 2013 er det mit vigtigste mål, at vi får sat gang i arbejdet med en samlet strategisk energiplanlægning for hele Danmark. Vi har brug for at få samordnet de mange tiltag, så vi undgår at forbrugerne kommer til at betale en overpris for omstillingen af den danske energisektor.


dk-teknik bringer i løbet af januar interviews med Folketingets energiordførere. På tirsdag kan du læse interviewet med den radikale Rasmus Helveg Petersen.

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet