Liberale: EL og DF er en trussel mod velfærden

Den nye generation af borgerlige og liberale løver hvæsser kløerne og går i flæsket på blandt andet det høje skattetryk, Dansk Folkeparti og Enhedslisten. De unge liberale vil sætte gang i en hovedrengøring af budgetterne.

Interview

Af Jon Kiellberg | [email protected]

 

 

Jens Husted, landsformand for VU:

1. Hvis det stod til dig, hvor meget skat skulle vi så betale?

Så lidt som overhovedet muligt. Jeg tror på, at den enkelte borger er bedre til at bruge sine egne penge end 179 politikere på Christiansborg. Det er vanskeligt at sætte en bestemt procentsats på, men vi liberale skal altid spørge os selv, om de penge, staten kradser ind, ikke havde det bedre i borgernes egne lommer.

2. Er DF og EL en trussel mod velfærden?

Det kommer an på, hvad velfærd er. I min optik er velfærd det samme som frihed. Der er ingen tvivl om, at de to partier ikke har meget tilovers for den personlige frihed. Derfor er de selvfølgelig en trussel mod de liberale værdier: frihed til, at den enkelte kan leve sit liv, som man vil. Dette indebærer, at man skal have lov til at gifte sig med, hvem man vil, spise, hvad man har lyst til, og gå med tørklæde.

3. Hvad er de vigtigste liberale/borgerlige værdier?

Den vigtigste værdi er at anerkende, at ingen har patent på ’det gode liv’. Det må være op til den enkelte, hvordan man lever sit liv. Dyrker man fitness og spiser sundt, så er det fint. Drikker man en fyraftensøl og tager sig en smøg, så er det et frit valg. Jeg er træt af politikere, der kommer med løftede pegefingre og fortæller os danskere, hvordan vi skal leve vores liv!

4. Hvilke store samfundsforandringer skal der efter din mening ske i fremtiden?

Vi skal starte med at nedbryde de socialistiske toldmure, som vi har bygget i EU. Liberal handelspolitik vil bringe velstand til Afrika. Herhjemme ville jeg lave en gennemgribende reform af vores velfærdsstat, så vi i langt højere grad fik sat markedet frit, lavet fritvalgsordninger og sænket skatten.

 

Mikkel Ballegaard Pedersen, landsformand for KU:

1. Hvis det stod til dig, hvor meget skat skulle vi så betale?

Så lidt som muligt. Om det er 5, 15 eller 25 procent, er svært at sige. Jeg vil hellere svare på, hvad staten kan tillade sig at opkræve skat til, og det er for eksempel forsvar, politi og beredskab, retsinstanser, infrastruktur og nationale klenodier. I en dansk kontekst vil jeg foretrække en skat på under 30 procent af den sidst tjente krone. Det vil sige en flad skat.

2. Er DF og EL en trussel mod velfærden?

I høj grad. Mest af alt, fordi DF’s og EL’s økonomiske politik er en trussel mod velstanden. Hvis man vil prioritere skattefinansieret velfærd i samfundet – eller al anden velfærd, for den sags skyld – er velstand grundlaget.
EL er en klar nok modspiller i forhold til velfærden, imens man som borgerlig må erkende det tragiske i, at DF efterhånden fylder så stor en del i den borgerlige blok. Deres økonomiske politik er ikke i overensstemmelse med borgerlig økonomisk politik, og det bliver en gigantisk udfordring, såfremt den næste regering bliver borgerlig.

3. Hvad er de vigtigste liberale/borgerlige værdier?

En høj grad af personlig frihed, hvormed der følger et stort personligt ansvar. Dette ansvar gælder ikke kun for én selv, men også ens medmennesker.

4. Hvilke store samfundsforandringer skal der efter din mening ske i fremtiden?

Der er naturligvis en økonomisk grund til, at skatten skal sættes ned, men først og fremmest er det et moralsk argument, som fylder for mig: Der skal i samfundet være mere frihed og personligt ansvar til den enkelte, familierne og de frivillige fællesskaber.

 

Rasmus Brygger, Marketing Associate for Students For Liberty, tidligere landsformand for LAU:

1. Hvis det stod til dig, hvor meget skat skulle vi så betale?

Skatten burde være lav - meget lav. Jeg ville nok sigte efter et skattetryk på 10-15 procent.

2. Er DF og EL en trussel mod velfærden?

DF og EL er for mig lige så skadelige som de fleste andre partier i Folketinget. Den reelle forskel mellem partierne giver sig jo udslag i et par procentpoint.

3. Hvad er de vigtigste liberale/borgerlige værdier?

Liberale har glemt deres værditradition og er blevet borgerlige. Vi skal tilbage til tankerne om frihed, frisind og tolerance.

4. Hvilke store samfundsforandringer skal der efter din mening ske i fremtiden?

Jeg ville gøre op med princippet om den universelle velfærdsstat og i stedet fokusere på hjælp til dem, der ikke kan klare sig selv. Det skal ikke kun gælde i socialsystemet, men også for sundhed og uddannelse.

 

Lilian Parker Kaule (LA) medlem af Borgerrepræsentationen i København:

1. Hvis det stod til dig, hvor meget skat skulle vi så betale?

Lige præcis så meget, det koster at drive de vigtigste institutioner i et konkurrencedygtigt samfund. Liberal Alliances ønske om en skat på 40 procent kombinerer en respekt for den private ejendomsret med en erkendelse af samfundssolidaritet og omkostningerne til denne.

2. Er DF og EL en trussel mod velfærden?

Nej, velfærden er sin egen største trussel. Velfærden er som en lun dyne en kold vintermorgen. Selvom vi ved, der ikke er tid til at snooze, fristes vi til at blive liggende, hvor der er trygt og varmt. DF og EL ser jeg som to politiske klubber, der ønsker at hverve medlemmer ved at appellere til en følelse af frygt og et behov for tryghed. DF og EL svigter deres vælgere ved at lade dem tro, at deres politiske løfter kan redde velfærden.

3. Hvad er de vigtigste liberale/borgerlige værdier?

De vigtigste liberale værdier er frihed og ansvar - de går hånd i hånd. En god liberal har en ydmyghed og dyb respekt for andres ret til selv at vælge, også selv hvis man tror, man ved bedst. Alle er eksperter i deres eget liv, og derfor må vi huske ikke at være ambitiøse på vegne af andre, men blot på vegne af os selv.

4. Hvilke store samfundsforandringer skal der efter din mening ske i fremtiden?

Først og fremmest ville jeg ophæve al lovgivning og nedlægge alle myndighedsorganer, som ikke umiddelbart giver mening eller beriger borgernes hverdag. Jeg ville sætte gang i en total hovedrengøring af budgetterne og kanalisere overforbrug tilbage til borgerne.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet