Lemvig-model letter gylleafsætning

Ny biogas-ordning er både miljøvenlig, mindre bureaukratisk og fremmer samtidig landbrugets udvikling mod større husdyrbrug

LANDBRUG

Af Redaktionen | [email protected]

20 års velfungerende samarbejde mellem landbrug, biogasselskab og Lemvig Kommune om udnyttelse af de lokale husdyrs gylle til vedvarende energi bliver nu også til et fleksibelt og smidigt miljø-samarbejde.

- Det handler om den del af gyllen, som vi ikke sender tilbage til husdyrbrugere efter afgasning på biogasanlægget. Det kalder vi aftale-gylle, fordi vi sælger restproduktet til planteavlere, der har brug for næringsstofferne som alternativ til kunstgødning. Det har hidtil krævet et stort papirarbejde, fordi myndighederne i hvert tilfælde skulle stille konkrete miljøkrav og vide præcist, hvilke arealer aftale-gyllen blev spredt ud på, siger Lars A. Kristensen, der er direktør for Lemvig Biogas.

I en ny, generel ordning, som Lemvig Kommune har taget initiativ til, bliver papirarbejdet minimeret betragteligt til glæde for både miljø, landmænd og myndigheder.

- Ideen er, at Lemvig Biogas beder alle aftagere af aftale-gyllen om at være mere miljøvenlige end de efter reglerne behøver at være. Samtidigt skal biogasselskabet separere aftale-gyllen, så det kun er den tynde del, der udspredes på de overvejende miljøfølsomme marker på Lemvigegnen. Den tykke fiberdel eksporteres til mere robuste jorde længere væk, siger Claus Borg, leder af  Lemvig Kommunes Natur og Miljø-afdeling.

Overholder Lemvig Biogas og planteavlerne de nye bestemmelser, behøver kommunen ikke at blive indblandet i de konkrete aftaler. Samtidigt er vejen banet for større husdyrbrug, der i princippet kan undvære at eje jord til at udsprede gødningen.

- Når det bliver lettere for biogasselskabet at være gylle-bank, bliver det også lettere for landbruget at udvikle sig. Vi har allerede en halv snes store husdyrbrug, der er afhængige af, at andre landbrug kan aftage en del af gyllen. Med en mere fleksibel afsætning af overskuds-gyllen gennem Lemvig Biogas bliver det muligt at udvide besætningerne, uden at de samtidigt skal sikre sig mere jord eller gylleaftaler med andre landmænd, siger chefkonsulent Jens Hejselbæk fra Lemvigegnens Landboforening.

tsp

Fakta / Lemvig-modellen

- Al aftale-gylle separeres - den tykke del med højt fosfor-indhold eksporteres til mere robuste arealer uden for Lemvigegnen.

- Aftagere af den tynde del underskriver standardkontrakt med Lemvig Biogas, der indebærer, at de i alle tilfælde opfylder skrappe krav til godkendelse af udspredningsarealer. Max. 1,4 DE per hektar og et udnyttelseskrav på 87,5 pct.; både reelt og i gødningsregnskab.

- Overholdes det, stiller Lemvig Kommune ikke krav om arealgodkendelse.

 

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet