Legarth: Ministerens håndtering af solcellesagen var årets bommert

I 2013 vil den konservative energiordfører skærpe partiets grønne profil

ENERGI

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

De Konservatives energiordfører Mike Legarth har evalueret 2012 i energiens tegn for dk-teknik.

Årets succes er, at der blev vedtaget et energiforlig med et godt indhold, hvor vi fra Det Konservative Folkeparti fik nedbragt prisen fra udspillet på 6-7 mia. kr. til 3,5 mia. kr.

Årets overraskelse er, at det lykkedes ministeren at overtale alle partier til at bakke op om energiforliget med undtagelse af Liberal Alliance.

Årets bommert var ministerens håndtering af solcellesagen.

Årets kovending var at ministeren efter massivt pres fra Det Konservative Folkeparti heldigvis ændrede sit synspunkt til, at han accepterede, at ændringerne ikke måtte ske med tilbagevirkende kraft.

Det, jeg er mest stolt af at have udrettet i 2012, er den del af energiforliget der omhandler en reform af de regninger, man modtager som forbruger, som bliver enklere og mere gennemskuelige. Og at vi har fået skabt et system med smart grid, hvor borgerne via fjernaflæste elmålere og lignende får flere incitamenter til anvendelse af deres energiforbrug.

I 2013 er det mit vigtigste mål, at Det Konservative Folkeparti bliver kendt for sin grønne profil med en fornuftig balance mellem pris, arbejdspladser i Danmark og markedsvilkårene. 

dk-teknik bringer i løbet af januar interviews med Folketingets energiordførere. På næste tirsdag kan du læse interviewet med Socialdemokraternes Pernille Rosenkrantz-Theil.

Energi & forsyning

Klima

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet