LED indtager dansk gadebelysning

Ny diode-teknologi hiver store energibesparelser hjem på gadebelysningen, og det har givet kommunerne smag for nye investeringer

LYS

Af Lærke Cecilie Lindegård | [email protected]

Danmark har i runde tal i dag en million udendørs lyspunkter på veje, parkeringspladser og diverse anlæg. Omkring en tredjedel trænger til at blive skiftet ud i løbet af de næste tre-fem år, og det stiller kommuner og stat over for store investeringer og prioriteringer på belysningsområdet.

Ifølge flere fagfolk har den nye Light Emitting Diode, LED, vundet stort indpas på markedet.

- Alle kommuner er i gang med eller overvejer kraftigt at skifte til LED, og rigtig mange har allerede investeret store beløb i at skifte deres vejbelysning, fortæller Kenneth Munck, der er rådgivende ingeniør i virksomheden ÅF Lightning, og som blandt andet hjælper kommuner med at udfærdige handleplaner for overgangen til den nye lyskilde.

LED-teknologien bygger på små dioder, der udsender lys og har den fordel, at de ikke afgiver ret meget varme og dermed er strømbesparende.

Også Søren Kolding, der er direktør i Swarco, som blandt andet sælger LED-baseret gadebelysning, oplever bred interesse for diode-teknologien. Han fortæller, at Danmark er langt foran resten af Europa, når det gælder totale renoveringer af byer.

- Motivationen herhjemme er drevet af vores høje energipriser, hvilket betyder, at der kan spares rigtig mange penge. Den er ikke tilsvarende stor i Sverige og Norge, fordi der er elprisen lavere, fortæller han.

Intelligent lys
Beregninger fra Danish Outdoor Lighting Lab (DOLL) – der er et samarbejde mellem DTU Fotonik, GATE21 og Albertslund Kommune, viser, at LED kan skaffe en energibesparelse på op til 70 procent, alt efter hvilken type belysning, der skiftes fra. Derudover er levetiden for LED minimum 15 år, hvilket er langt længere end de nuværende udendørs lyskilder. Og så er effektive anlæg og styresystemer med til at gøre teknologien endnu mere besparende på sigt, fortæller Flemming Madsen, der er leder af DOLL.

- Det er en intelligent lystype, som kan dæmpes og skrues op for, mens det for eksempel tager en sparepære op mod to minutter, før den er på fuld styrke, siger Flemming Madsen.

Et udenlandsk eksempel fra et mindre trafikeret område viser, at LED-belysning tilkoblet et styresystem, der skruede op for lyset, når en bil nærmede sig og ned til 10 procent af lysstyrken, når bilen havde passeret, gav en samlet besparelse på 70 procent alene på grund af styresystemet.

Styresystemer i LED-belysning er en del af smart city-begrebet, der handler om at koordinere data om eksempelvis vejrforhold, trafik og vand i kloakkerne. Dog er det blot på forsøgsstadiet herhjemme, fortæller Flemming Madsen.

Ikke svaret på alt
Indtil videre egner LED-teknologien sig bedst til mindre veje.

- Den passer rigtig godt på stier og lokalveje, for jo større vejene bliver, desto svære er det at opnå energibesparleser, siger Kenneth Munck og understreger, at det kræver en nærmere analyse af vejstrækninger og driftsbesparelser hver gang en kommune overvejer at sætte teknologien i spil.  

- LED er endnu ikke svaret på alt – der er så mange lokale forhold, såsom levetid, vejbredde, vejstørrelse, mastehøjde og masteafstand og ikke mindst prisen på LED, som gør sig gældende. Så vi må gå ind i de enkelte tilfælde og vurdere besparelserne, forklarer han.

Ifølge EU-lovgivning skal alle kviksølvslamper være udfaset ved udgangen af 2014, hvilket også er med til at presse på for nye lyskilder i den danske udendørsbelysning.

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet