Leasing af biler er et hit i kommunerne

Gennem de seneste fem år er leasing af biler steget i kommunerne, viser tal fra Kommune Leasing. Hovedårsagen er den økonomiske udjævning af udgifterne.

Tendens

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Leasing af biler er ikke kun vundet frem hos virksomheder og private forbrugere. De seneste fem år har kommunerne i stigende grad taget finansieringsmodellen til sig. Fra 2006 til 1. april 2011 er leasing af biler således steget fra at udgøre 13 til 29 procent af leasingporteføljen i KommuneLeasing. 

I årsrapporten 2010 for KommuneKredit, som er moderselskab og eneejer af KommuneLeasing, noteres fremgangen også.

”I lighed med de sidste par år var der også i 2010 vækst i leasing af biler …” står der.

Det overrasker ikke Palle Mikkelsen, konsulent og forskningsleder ved Institut for Offentlig Økonomi og Udvikling.

”I øjeblikket er der et boom i leasing af biler blandt private personer og erhvervsliv, så det følger den linje,” siger han.

Han finder det helt naturligt, at kommunerne går den vej.

”SAS har jo lejet størstedelen af sin flyflåde, og Mærsk har leasede skibe i massevis, så det er en fuldstændig normal måde at finansiere den slags aktiviteter på,” siger Palle Mikkelsen.

Fra ultimo 2009 til 1. april 2011 er der sket en nettotilgang af leasede biler i KommuneLeasing på 400, så antallet nu er på cirka 4.900 leasede biler.

Dyrt at købe

Vesthimmerland har en politik om, at de som udgangspunkt skal lease biler. Størsteparten er biler i hjemmeplejen.

”Det er, fordi vi ud fra en helhedsbetragtning har vurderet, at leasing som finansieringsform passer os godt. Det har at gøre med, at det er dyrt for os at skulle købe bilerne, mens vi her kan sprede udgiften over X antal år,” siger økonomisk konsulent Niels Lysdal Nielsen.

I Frederikshavn er årsagen den samme.

”Det er på grund af den økonomiske udjævning af udgifterne,” siger indkøbskoordinator Helle Haugaard Andersen.

Sporene skræmmer

I Rudersdal er man helt overordnet skeptiske over for leasing. Man kan således læse på kommunens hjemmeside, at ”Generelt ønsker Rudersdal Kommune sig frigjort fra leasing efterhånden, som det kan lade sig gøre”. Her leaser man dog også biler.

”Det er dybest set en strategi om bevidste handlinger. Vi vil ikke lease på almindelige driftsmidler som kopimaskiner, møbler og den slags, men vi vil gerne gøre det på biler, hvor der kan være fornuft i at koble hjemmeplejebiler sammen med leasing- og serviceaftaler,” siger indkøbschef Jens Vejgaard i Rudersdal.

Rudersdals tilbageholdende syn på leasing bunder blandt andet i tidligere skandalesager omkring leasing af kopimaskiner, som var voldsomt overfinansierede og kostede kommunerne store summer. Eksempelvis skrev Børn&Unge i 2004 om tre institutioner i daværende Søllerød Kommune, der til sammen havde mistet 600.000 kroner på at lease tre kopimaskiner. Samme år berettede TV2 Østjylland om en skole i daværende Hadsten Kommune, der følte sig snydt for knap en halv million kroner efter at have underskrevet en leasing-kontrakt.

”Leasing er et meget kompliceret område, hvor der virkelig er alle faldgruber. Det kan man se på de sager, der har været omkring kopimaskiner. Det er desværre dybt problematiske sager, som nogle enheder har været inde i,” siger Jens Vejgaard.

Tendens fortsætter

Problemet ved nogle ydelser er, at det for kommunerne er meget vanskeligt at gennemskue, hvor meget værdien er på eksempelvis kopimaskiner efter en årrække. Inden for biler er der derimod et veludviklet brugtvognsmarked, og det øger kommunernes sikkerhed for ikke at blive snydt af smarte sælgere.

”Der er en form for et marked, hvor du kan værdiansætte mere realistisk, hvad en bil egentligt er værd efter et, to og tre år. Min mening er derfor også, at hvis du skal lease noget, så skal du gøre det med sådan noget som biler. Det er mere gennemskueligt,” siger Jens Vejgaard.

Palle Mikkelsen vurderer da også, at tendensen med kommunernes leasing af biler vil fortsætte.

”Det er en helt almindelig vej at gå, og det vil blive mere og mere udbredt, i og med at markedet bliver mere og mere indrettet på det,” fortæller han.

De øvrige topscorere i KommuneLeasings portefølje er it-udstyr og medicoteknik.

 

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet