Lange reklameaftaler kvæler konkurrence

Aarhus og Aalborg laver reklameaftaler på op til 30 år. Det fastlåser konkurrencen og er ikke i ånd med udbudsdirektiverne, vurderer ekspert.

Dominans

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Vind en kontrakt på 15 år og udeluk andre konkurrenter i op til 30 år. Det er det lukrative tilbud, som outdoor-reklamefirmaet AFA JCDecaux har vundet i de to kommuner Aarhus og Aalborg.

Det viser en aktindsigt, som Kommunen har sendt af sted til landets fire største kommuner. I kontrakterne får kommunerne leveret og vedligeholdt byinventar som affaldskurve, reklamesøjler og buslæskærme, mens leverandørerne får lov at sælge reklameplads på udstyret.

De to outdoor-firmaer AFA JCDecaux og Clear Channel har aftaler med 67 af kommunerne og besidder reelt et duopol.

”Markedsmæssigt er det jo et problem med denne kombination af lange løbetider og få aktører, fordi mange af de virksomheder, der gerne vil være på det her marked, risikerer at blive kvalt,” siger professor og ekspert i udbud og konkurrence Michael Steinicke fra Aarhus Universitet.

Storbritannien undersøger

For mere end ti år tilbage slog Konkurrencerådet fast, at kontrakter af 20 års varighed er konkurrencebegrænsende, men det kan kommuner i en vis udstrækning komme udenom ved at forlænge aftaler. Kommunerne skal dog være varsomme, mener Michael Steinicke.

”15 år plus 15 år er lang tid, og det er for at sige det mildt lige på grænsen af, hvad man kan forvente. Det er 30 år, hvor man udelukker konkurrence, og det er ikke i samme ånd som udbudsdirektiverne,” siger han.

Aarhus har forlænget sin aftale på 15 år med ekstra 15 år, mens Aalborg ’kun’ kommer op på 26 år, da de afbrød deres første kontrakt efter 11 år.

Denne type aftaler er ikke underlagt almindelig udbudspligt, men så længe kontrakterne kan have interesse for leverandører uden for landets grænser skal kommunerne stadig overholde princippet om konkurrence.

I Storbritannien gennemførte konkurrencemyndigheden OFT, Office of Fair Trading, sidste år en undersøgelse af markedet for outdoor-reklamer, og myndigheden hæftede sig ved kontrakter med kommunerne på mellem fem og 15 års varighed.

”Nogle af de her kontrakter var ret lange og gav mulighed for at blive forlænget med fem år og mere, og det vurderede vi potentielt kunne være konkurrencebegrænsende, fordi kontrakter med disse længder risikerer at forhindre nye konkurrenter i at komme ind på markedet,” forklarer den kommunikationsansvarlige for undersøgelsen Elliott Ball.

Fordelagtige aftaler

Aarhus og Aalborg oplyser begge, at de ikke mener, at deres borgere ville kunne få mere for pengene, hvis de gik i konkurrence med kontrakterne.

”Vi mener, at vores aftale er så fordelagtig, at ingen vil kunne matche det,” siger fuldmægtig Frede Markussen fra Aarhus.

Han fortæller, at Aarhus desuden har forlænget, fordi udstyret stadig er intakt, og man gerne vil have samme udstyr som ved den nye letbane, hvor man netop har valgt samme design.

Aalborg lavede en ny aftale, fordi de havde behov for mere byinventar, men oplyser, at man vil holde øje med den fremtidige konkurrence i København. For modsat Aalborg og Aarhus, så har København valgt at gå i udbud efter første udløbsperiode. Det samme har Odense gjort. 


Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet