Landets byråd vil have åbne leverandørlister

Der er bred opbakning blandt lokale politikere til at sikre etik, miljø og gennemsigtighed, når kommunerne køber ind, viser en ny undersøgelse. Men konsulent i CSR advarer mod konkurrenceforvridende tiltag

INDKØB

Af Lærke Cecilie Lindegård | [email protected]

Miljø og menneskerettigheder skal sikres, og processen skal være åben, når kommunerne køber ind. Det mener et stort flertal af byrådspolitikerne ifølge en spørgeskemaundersøgelse fra Det Økologiske Råd, Clean Clothes Campaign og Aktive Forbrugere, der er blevet gennemført før det nyligt overståede kommunalvalg.

Her svarer 94 procent af de 2.449 byrådsmedlemmer, hvoraf en femtedel har deltaget i undersøgelsen, at kommunerne skal fremme etik og miljø med deres indkøb. Derudover mener 85 procent, at det bør være muligt for offentligheden at se, hvilke virksomheder og eventuelle underleverandører, kommunerne køber ind fra.

Klaus Melvin, der er en af tovholderne på undersøgelsen, og koordinator hos Clean Clothes Campaign Denmark – en netværksorganisation, der arbejder for bedre vilkår for tekstilarbejdere i udviklingslandene – ser lyst på politikernes indstilling til det, som han betegner som 'et nyt politisk interessefelt'.

- Dét at fokus på offentlighed i leverandørkæderne er noget relativt nyt, som kommunerne ikke har beskæftiget sig med før, lidt ligesom at diskussionen om kædeansvar og sociale klausuler også er fremme nu, som en relativt ny ting. Så vi er glade for, at der lokalt er en positiv indstilling til åbenhed i indkøbspolitikken, som undersøgelsen antyder, siger han.

Ind i indkøbspolitikken
Netværket Clean Clothes Campaign arbejder for gennemsigtighed omkring de kæder af leverandører, som alle store virksomheder er bygget op omkring, og ifølge Klaus Melvin kan kommunalbestyrelserne være med til at sikre, at offentligheden kender til, hvem der står bag de store leverancer til kommunen.

- Vi ser intet til hinder for at en kommune offentliggør, hvem deres leverandører er – umiddelbart skal man jo bare gøre det klart, inden man indgår en aftale med en virksomhed, at de vil figurere på en offentlig liste. Det er noget, man kan skrive ind i sin indkøbspolitik, mener Klaus Melvin.

Han har gennemgået et bredt udsnit af kommunernes politikker på området og betegner dem generelt som 'korte og overordnede uden eksplicitte krav til offentlighed om, hvem kommunen handler med.'

Legitime forretningshensyn
Sune Skadegaard Thorsen har konsulentfirmaet GLOBAL CSR, som hjælper virksomheder og offentlige og private organisationer med at indarbejde CSR-hensyn. Han er ikke overrasket over, at kommunalpolitikerne ønsker åbne leverandørlister, da en skandalesag om, at kommunen handler med virksomheder, der eksempelvis underbetaler de ansatte, bruger børnearbejde eller sviner miljøet, kan ramme politikerne hårdt. Men Sune Skadegaard Thorsen påpeger, at politikerne skal træde varsomt, når de udformer indkøbspolitikker.  

- Man kan fra det offentliges side sagtens beslutte at første led, altså dem kommunen køber ind hos, skal offentliggøres, men man kan ikke kræve den her generelle leverandørgennemsigtighed igennem kæden, for det vil være yderst problematisk for virksomhederne, siger han.

Han peger på, at en del af en virksomheds succes bygger på gode aftaler med underleverandører, og at et krav om offentliggørelse vil betyde, at konkurrenter kan underbyde og overtage aftaler. Derfor er det et legitimt forretningshensyn at disse ikke offentliggøres, og desuden kan et krav om transparens om underleverandører blive konkurrenceforvridende, fortæller han.

Træd varsomt
Sune Skadegaard Thorsen fortæller, at et enigt FN i 2011 vedtog retningslinjer for, hvad det betyder at være samfundsansvarlig. Denne nye definition fra FN forpligter alle stater og beskriver, hvad vi som minimum kan forvente af enhver virksomhed. Selvom virksomheder verden over endnu ikke er langt med implementeringen af det nu definerede samfundsansvar, kan kommunerne stille krav om, at det er indført hos en virksomhed inden for en bestemt tidsramme, hvis kommunen skal handle med den.

For ifølge Sune Skadegaard Thorsen har kommunerne et ansvar, når det går galt i kæden.

- Kommunerne må derfor gøre deres for, at første-led virksomheder sørger for, at underleverandører også begynder at implementere FN's retningslinjer. På den måde implementeres FN’s retningslinjer med tid hele vejen ned gennem kæden af leverandører.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet