Læsø Kommune skal styres uden udvalg

På Læsø nedlægger kommunalbestyrelsen de politiske udvalg for i stedet at lave ordførerskaber. Det skal skabe mere åbenhed og tid til større beslutninger, forklarer borgmester Thomas Wrichsberg Olsen (Læsø Listen). 

Ugens uundgåelige

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Hvad ligger der i et udvalgsløst styre?

Nu ved jeg ikke, hvor bekendt du er med det, men den tidligere Ravnsborg Kommune nede på Vestlolland har jo kørt en model noget lignende i starten af 90’erne med udvalgsløst styre. Der er bare aldrig nogen, der har kørt et udvalgsløst styre med ordførerskaber, som vi vil gøre det. Lidt ligesom i Folketinget kan du sige i relation til, at den enkelte politiker får et ansvarsområde, men hvor alle beslutninger skal tages i kommunalbestyrelsen.

Hvorfor mener I, at det er en fordel at gøre det på denne måde?

Sådan som vi ønsker at køre det, så vil alle større politiske ting blive drøftet på temamøder, hvor befolkningen har mulighed for at møde op og overhøre seancen. Det kan man så kalde førstebehandlingen. Inden du så har andenbehandlingen, enten på næstkommende kommunalbestyrelsesmøde eller næste igen, så har borgerne i den måneds tid mulighed for at gøre deres indflydelse gældende ved at påvirke de enkelte politikere i kommunalbestyrelsen. På denne måde håber jeg, at vi får en meget mere medlevende politisk proces, hvor der er større mulighed for at inddrage borgerne.

Så håber jeg også, at vi kan hæve niveauet lidt på de sager, der vil blive drøftet i kommunalbestyrelsen, så man ikke kommer til at drøfte driftssager og lignende, fordi det egentligt er noget, som forvaltningen skal tage sig af. Det, vi skal drøfte, er nogle af de store udfordringer, vi står med fremadrettet. For eksempel med affolkning, mangel på arbejdspladser og høj ledighed.

Hvorfor er det vigtigt at få borgerne mere inddraget? 

Kommunalbestyrelsen og lokalpolitik er jo borgernes forlængede arm. Det er jo for at fremme demokratiet. Og man kan sige, at i en lille kommune, som vi er, så har vi mulighed for at gøre sådan nogle tiltag. Jeg er fuldstændigt klar over, at efter kommunalreformen og de store kommuner, som vi har fået i dag, så har de højst sandsynligt ikke mulighed for at gøre det her. 

Udover at inddrage borgerne, så havde jeg også den tanke med det her, at jeg ser en mulighed for at få den enkelte politiker til at arbejde mere med politik. Når man sidder i et fagudvalg, så er det tit, at en stor del af arbejdsbyrden ligger ved udvalgsformanden. Men med ordførerskaber håber jeg, at det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem vil tage større del i den politiske proces og samtidigt en større del af arbejdsbyrden, selv om der selvfølgelig er forskel på ordførerskaberne. Ved at implementere ordførerskaberne får vi også politikere, der i højere grad bliver eksperter på et område.

Risikerer man ikke rigtig meget magt til den enkelte ordfører på et område? 

Nej, fordi forskellen på et udvalgsstyre og et udvalgsløst styre er jo, at udvalgene til en vis grad havde en beslutningskompetence, men den bliver nu flyttet op i kommunalbestyrelsen. Så hvis en ordfører skal have nogle ting igennem, der ikke bare er driftssager, så skal ordføreren sørge for at informere kommunalbestyrelsen og skal finde et flertal i kommunalbestyrelsen. 

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet