Lærere skal kodes til it

It ændrer hele måden at lære på i skolen, og derfor skal lærerne have teknologien ind med modermælken. Det er afgørende for, om kommunale it-indkøb til skolerne bærer frugt, og det bliver et vigtigt budskab på Skolerigsdagen, der afholdes 31. januar. 

Didaktik

Af Laura Fischer Larsen | [email protected]

Kommunerne har længe været godt i gang med indkøb af iPads og smartboards til landets folkeskoler. Men læringseffekterne udebliver, når det 21. århundredes teknologi bliver brugt med undervisningsmetoder fra det 20. århundrede, viser erfaringerne. Lærerne og deres undervisning skal omkodes, så de nye teknologier udnyttes optimalt.

KL’s Skolerigsdag d. 31. januar skal være med til at sætte mere fart på udviklingen. Formålet med konferencen er at give kommunalpolitikere og -chefer indsigt i, hvordan it ændrer hele læringsmiljøet i skolefagene.

- Vi vil rigtig gerne give deltagerne en ’hands-on’ oplevelse af IT i de enkelte fag. Brugen af IT forandrer dansk-, sprog- og matematikundervisning på forskellige måder, siger Anette Aunbirk, chefkonsulent i Børn og Uddannelse hos KL.

Investér i lærerne

De, der bedst forstår de læringsmæssige forskelle fra fag til fag, er lærerne. Birgitte Holm Sørensen, professor ved Institut for Læring og Filosofi ved Aalborg Universitet og en af oplægsholderne ved Skolerigsdagen, forklarer, at investeringer i teknologien ikke kan stå alene. Det næste vigtige træk er at investere i lærernes kompetencer, så alle de nye iPads og interaktive tavler bruges optimalt i klasselokalet.

- It kan meget i sig selv, men ikke alt. Hvis man skal opnå bedre læringsresultater, handler det meget om lærernes kompetencer. De skal vide, hvordan man designer nye læringsforløb med it. Det er den store udfordring lige nu, siger hun.

Teknologien ind i uddannelsen

Med reformen af læreruddannelsen er der lagt op til et fornyet fokus på it i folkeskolen. Nogle kommuner har allerede sat samarbejder om læreruddannelsen på benene. For eksempel har Kolding Kommunes ønske om mere designpædagogik ind i læreruddannelsen udmøntet sig i en partnerskabsaftale mellem kommunen og University College Syddanmark.

Kommunens lærere uddannes i vid udstrækning fra University College Syddanmark, så aftalen er en mulighed for at styrke uddannelserne og kommunens vision om at give designpædagogik og designprocesser høj prioritet i uddannelsen.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet