dknyt
doi
dkindkob
dkstillinger
dkteknik
dksocial
dksundhed

Lærere investerer i børnearbejde

Lærere investerer i børnearbejde

 Både Lærernes Pension og Pædagogernes Pen sionskasse investerer millioner i virksom heder, der anvender børnear bejde. Efter Kommunens afsløring går fagbosser ind i sagen. 

Det kræver abonnement at læse denne artikel.

 

Interesseret i et abonnement? – klik her

ANDRE ARTIKLER
Kommunen.dk

Redaktion Aarhus
Mejlgade 48 C, st. tv.
8000 Aarhus C

Redaktion København
Christiansborg, lok 3.044
1240 København K

Administration
Havnebryggen 5
3740 Svaneke
+45 46 35 33 43

Annoncesalg
+45 51 92 24 37

CVR: 31 88 59 57

Pressenævnet
DK Medier er fællesnavnet for nyhedstjenesterne Kommunen.dk og DK Nyt samt en lang række fagportaler
DK Medier