Læger vil have fælles journal

Lægeforeningen vil indføre en fælles elektronisk journal, som gælder i hele sundhedsvæsnet. 

Journaler

Af Sofie Flensburg | [email protected]

I dag har den praktiserende læge, sygehusene og kommunerne forskellige journaler om den samme person. Det kan resultere i fejl, når systemerne skal arbejde sammen, mener Lægeforeningen, som nu efterspørger en fælles elektronisk journal, som alle led i sundhedsvæsnet kan få adgang til. 

- Patienter har i dag mange kontakter med både den praktiserende læge, sygehuset, ambulatorier, speciallægepraksis og kommunale tilbud. De er ofte i flere forskellige behandlingsforløb på samme tid. Her skal den moderne patientjournal fungere som et effektivt værktøj, så alle sundhedspersoner med den nødvendige autorisation har adgang til relevante oplysninger. Det er en forudsætning for det sammenhængende patientforløb, siger Yves Sales, næstformand for Lægeforeningen.

Selvbetjening

Lægeforeningen vil desuden arbejde for, at patienterne selv kan skrive i deres journal i forbindelse med hjemmetests eller gå ind og rette faktuelle fejl. 

- Den moderne journal skal sikre, at patienter får en sikker overgang fra den ene sektor til den anden. Som det er i dag, er der en risiko for fejl og utilsigtede hændelser, fordi der går information tabt, når patienter skifter behandlingssted eller læge, siger Yves Sales. 

En undersøgelse fra Gallup viser, at 85 procent af lægerne bakker op om en ny fælles journal. 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet