Læger: Vi bør centralisere behandlingen af alkoholikere

Læger på flere psykiatriske afdelinger vil samle behandlingen af alkoholikere på særlige centre, så der sættes ind på flere fronter i kampen mod misbruget.

Misbrug

Af Peter Christian Nielsen | [email protected]

Indsatsen over for personer med alkoholafhængighedssyndrom er delt mellem regionerne og landets kommuner. Men det hele burde være samlet ét sted, så patienterne ikke bliver sendt frem og tilbage mellem kommunale tilbud og regionernes akutmodtagelser og dermed mangler en langsigtet plan for at kvitte misbruget.

Det mener Lars Martin Nielsen, klinikchef for akutafdelingen ved Psykiatrisk Center på Bispebjerg Hospital:

- Mange med alkoholafhængighedssyndrom har behov for at få udredt andre lidelser, der både relaterer sig til alkohol og andre ting. Hvis man centraliserer behandlingen på særlige afrusningsklinikker, så tror jeg, at det er til alles fordel. Så kan ekspertisen og ansvaret samles ét sted, så der kan lægges en langsigtet plan for patienterne.

Lars Martin Nielsen forestiller sig, at afrusningsklinikker skal bemandes med specialuddannede sygeplejersker med behandlingskompetence, socialrådgivere samt læger og psykiatere.

- Så får man også en aflastning af akutmodtagelserne og de psykiatriske afdelinger, som oplever en del spidsbelastninger. Det flugter meget godt med tankegangen om at skabe enheder med højtuddannede specialister.

Samme kvalitet

Bent Nielsen, som er overlæge ved psykiatrisk afdeling på Odense Universitetshospital, genkender billedet af, at der er for mange hænder om behandlingen af alkoholikere. Han efterlyser også særlige alkoholbehandlingsklinikker, som lægges ind under regionerne, så der sikres en ensartet kvalitetsbehandling over hele landet.

- Mange alkoholikere har psykiatriske problemer, som skal udredes. Det er meget svært at diagnosticere, hvis ikke det er en psykiater, som undersøger vedkommende. I øjeblikket er der en meget stor forskel på kvaliteten i alkoholbehandlingen i landets kommuner, siger han.

Det er kommunerne, som står for den ikke-akutte afrusning, rehabilitering og samtalebehandling af alkoholikere, mens regionerne behandler denne gruppe, når det er tale om akut afrusning eller andre akutte tilstande på skadestuer eller psykiatriske afsnit.

Eksempelvis koster en afrusning på en af Region Hovedstadens psykiatriske afdelinger 3414 kroner i døgnet, mens det samtidig kan tage sengepladser fra andre sindslidende i situationer med spidsbelastning.

Venter på udspil

Hos socialdemokraterne kan sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen godt følge tankegangen med at centralisere indsatsen over for alkoholikere, men han vil ikke umiddelbart lægge op til, at alt ansvaret placeres hos regionerne.

- Det er helt sikkert vejen frem at samle kompetencerne på det her område. En mere målrettet alkoholbehandling er formentlig en del af den plan for sundhedsområdet, som regeringen fremlægger i efteråret. Der er ingen tvivl om, at det handler om at finde den bedste praksis, så man får nogenlunde den samme behandling i hele landet, siger han.

De Konservative, der som medforfatter af kommunalreformen var med til at placere den ikke-akutte alkoholbehandling hos kommunerne, vil ikke følge lægernes anbefaling:

- Man vurderer, at det kun er 10 procent ud af omkring 140.000 alkoholikere i Danmark, som bliver behandlet. Det skyldes, at der stadig er mange tabuer omkring alkoholisme. Jeg tror ikke, at flere vil søge behandling, hvis man samler hele indsatsen ét sted, hvor der både er læger og socialrådgivere involveret. For mange er det meget vigtigt, at behandlingen kan ske anonymt. Vi skal i stedet stille ensrettede kvalitetskrav til de enkelte behandlingssteder og føre et grundigt tilsyn, siger Benedikte Kiær, social- og sundhedsordfører hos De Konservative. 

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet