Lægegebyr havde begrænset effekt

I 2004 indførte Tyskland et gebyr for besøg hos praktislæger. De første år faldt antallet af lægebesøg, men steg siden igen. Nu er det afskaffet

Egenbetaling

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Fjernelsen af et gebyr for lægebesøg kommer tilsyneladende ikke til at koste den tyske stat synderlig meget. Antallet af lægebesøg faldt ellers i 2004, da et gebyr på 10 euro blev indført af den daværende rød-grønne regering.

Dermed faldt også det skattefinansierede bidrag til den offentlige sygesikring i de første år fra 2004 til 2006, men siden er det steget. Nyere undersøgelser viser nemlig, at lægebesøgene siden 2007 er på samme niveau som i 2003.

I november 2012 afskaffede den nuværende regering i et kompromis mellem CDU/CSU og FDP så igen praksisgebyret. Det fremgår af et svar, som sundhedsminister Astrid Krag (SF) har givet til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg efter ønske fra Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Social slagside
Ministeren har indhentet oplysningerne fra Den Danske Ambassade i Berlin, og de har forklaret om gebyrets turbulente levetid.

- Praksisgebyret har været kritiseret pga. den tidskrævende administration, som bl.a. lægerne har haft med at administrere gebyret. Der har ligeledes været kritik af ordningens sociale profil, da folk, der ofte besøger læge på den måde, har bidraget mere til finansiering af sundhedsvæsnet end raske personer. Der har således været kritik fra både patient- og lægeside, og derfor har FDP den seneste tid arbejdet for at få gebyret afskaffet, skriver ambassaden.

Pæne overskud
Eftersom det skattefinansierede bidrag steg igen fra 2007 som følge af de flere lægebesøg, så er regeringens vurdering, at gebyret ikke har ført til en ’mærkbar langsigtet finansiel aflastning”, skriver ambassaden.

Desuden gør den solide tyske beskæftigelse, at der lige nu er pæne overskud i sygesikringen.

Målet med at afskaffe gebyret var at aflaste de tyske borgere økonomisk og var led i en samlet aflastningspakke.

Social & sundhed

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet