Lægeforeningen: Stop med at diskriminere psykiatrien

Ved aftalen om regionernes økonomi for 2014 bør det være en topprioritet at give psykisk syge flere rettigheder og penge, mener Lægeforeningen

Forhandlinger

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Psykiatriske patienter skal ligestilles med somatisk syge patienter ved dette års økonomiforhandlinger. Det var et af hovedbudskaberne, da Lægeforeningen for en god uge siden mødtes med Folketingets sundheds- og forebyggelsesudvalg.

- Flere læger erkender åbent, at de på grund af alt for få ressourcer er nødt til at udskrive patienter, før de er færdigbehandlet, og at de undlader at indlægge patienter, som burde have været indlagt. Det er helt uacceptabelt. Psykiatrien er i alt for mange år blevet nedprioriteret. Det er på tide, at diskriminationen af psykiatrien stopper, siger Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen.

Milliardstort efterslæb
Lægeforeningen henviser til, at mens det somatiske sundhedsvæsen igennem de sidste ti år har fået 45 procent flere penge, så har psykiatrien kun fået tilført 15 procent mere. Derfor bør der også følge penge med til regeringens handlingsplan for psykiatrien, påpeger Lægeforeningen i sit oplæg til mødet med udvalget.

Det er sød musik i ørene på landsforeningen SIND, der henviser til et efterslæb på mellem halvanden og to milliarder kroner i perioden 2001 til 2011.

- Så vi er selvfølgelig tilfredse med, at Lægeforeningen har valgt at satse på det her område, siger landsformand Knud Kristensen.

Ret til hurtig udredning
På mødet med sundheds- og forebyggelsesudvalget påpegede Lægeforeningen desuden, at Sundhedsstyrelsen bør prioritere penge til at skrive nationale kliniske retningslinjer for de større psykiatriske sygdomme, at der bør aftales mål for kvalitetsforbedringer i behandlingen af psykisk syge, og at psykisk syge – ligesom somatiske patienter – bør blive omfattet af retten til hurtig udredning og behandling.

Formanden for Danske Regioners social- og psykiatriudvalg, Flemming Stenild (SF), er enig i, at psykiatrien i flere år har været underprioriteret rent økonomisk og er som udgangspunkt også enig i flere af Lægeforeningens ønsker til flere rettigheder.

Passe på med løfter
Han mener dog, at det er for tidligt at udstikke en hurtig dato for, hvornår psykisk syge skal have ret til udredning.

- Vi ønsker da også, at det sker så hurtigt som muligt, men det skal også være sådan, at vi ikke lover borgerne mere, end vi kan holde. Og så længe, at vi har så få psykiatere, så er det først et spørgsmål om at forstærke den udvikling, der er i gang. For vi kan bruge andre personalegrupper til udredning, men det skal altså lige på plads først, siger Flemming Stenild.

Han påpeger desuden, at regionerne allerede er godt i gang med at udrulle faglige retningslinjer for psykiatriske sygdomme.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet