Foto: Folketinget
Foto: Folketinget

LA vil have udligningsreform

Det er ikke nok at justere udligningssystemet. Der er brug for en decideret reform, der også sikrer, at alle kommuner har et incitament til effektivisering, mener LA’s nye kommunalordfører Laura Lindahl.

Incitament

Af Jonas Sloth Bach | [email protected]

Lappeløsningernes tid skal være forbi i forhold til udligningssystemet. Det mener Liberal Alliances nyvalgte folketingsmedlem og kommunalordfører Laura Lindahl. Hun har selv siddet i byrådet i Frederiksberg Kommune siden 2014, og hun er ikke i tvivl om, at der er behov for både forenkling og øget økonomisk incitament til effektiviseringer i den udligningsaftale, der skal genforhandles inden 2018.

- Der er måske fire i Indenrigsministeriet, der kan redegøre for det udligningssystem, vi har i Danmark, så det er simpelthen alt for tungt og kompliceret, og det gør det svært for kommunerne selv at hitte ud af det, siger Laura Lindahl. Derfor er det heller ikke længere nok at tale om justeringer af det gældende system, mener hun. Der skal laves en reform.

”Kommunerne skal have friheden til fuldstændigt at planlægge og tilrettelægge selv, men fra Christiansborgs side skal vi fastsætte nogle rammer med en incitaments­struktur, der sikrer, det kan betale sig at være en effektiv, veldreven kommune.”

- Jeg synes ikke bare, man skal skrue og justere lidt eller lave nogle lappeløsninger. Jeg synes, der er brug for at lave en reform, der grundlæggende ændrer på incitamentsstrukturerne for kommunerne, siger Laura Lin-dahl, der dog ikke selv kan svare på, hvordan udligningssystemet konkret skal ændres for at sikre, at kommunerne får større incitament til at effektivisere. For det er der i høj grad behov for, mener Laura Lindahl.

- I dag er der kommuner, for hvem det ikke kan betale sig at gøre det mere effektivt, end de gør i dag, og det er jo helt skævt. Det skal altid kunne betale sig at effektivisere og gøre det bedre, siger Laura Lindahl. På Frederiksberg, hvor hun sidder i kommunalbestyrelsen, betaler kommunen 97 procent af sit overskud i udligning, og det er ifølge Laura Lindahl et af flere eksempler på, at udligningen, som den ser ud nu, er dybt urimelig.

Pisk og incitamenter

Selvom den nye kommunalordfører kalder sig frihedselsker og grundlæggende ikke vil indskrænke kommunernes frihed, er der behov for at ændre på rammerne, så de opfører sig mere økonomisk rationelt, mener hun.

- Det kan være svært at sidde på Christiansborg og se, hvordan der bliver skåret i kernevelfærden og der samtidig dukker politiske prestigeprojekter op i den ene by efter den anden, siger Laura Lindahl med henvisning til lysende bænke, cyklende julemænd og dyre kulturhuse og bycykler, der har skabt debat i København og på Frederiksberg.

- Det er svært at forstå, hvorfor der prioriteres sådan i kommunerne, når man stadig ser, at der bliver skåret på børneområdet eller ældreområdet. Det er kommunernes incitament til at prioritere kernevelfærd, som man er nødt til at kigge igennem. Jeg ønsker ikke at indskrænke kommunernes frihed, men jeg ønsker at lave nogle rammer for kommunerne, så incitamentsstrukturerne bliver sådan, at man udviser økonomisk ansvarlighed, siger Laura Lindahl.

Om redskabet skal være større økonomiske konsekvenser af at overskride budgetter eller en belønning for effektivisering på velfærdsområderne, vil Laura Lindahl ikke forholde sig til endnu.

- Jeg ved ikke, om det skal være pisken, der rammer, men det skal være sådan, at det kan betale sig at effektivisere og have et lavere udgiftsniveau. Kommunerne skal have friheden til fuldstændigt at planlægge og tilrettelægge selv, men fra Christiansborgs side skal vi fastsætte nogle rammer med en incitamentsstruktur, der sikrer, det kan betale sig at være en effektiv, veldreven kommune, siger Laura Lindahl.

Udover behovet for en gennemgribende reform af udligningssystemet håber Laura Lindahl også, at hun kan være med til at påvirke den politiske kultur, så afstanden fra borgerne til beslutningstagerne bliver mindre.

- Jeg synes, at politikerne er langt væk fra danskerne helt generelt. Politikerne på Christiansborg har en tendens til at være afkoblet fra virkeligheden og lytte til embedsværket i stedet for at lytte til de danskere, der lever med den lovgivning, der bliver vedtaget, siger Laura Lin-dahl. Hun er også positivt stemt over for Alternativets forslag om at give borgere mulighed for at stille lovforslag, hvis de kan skaffe et vist antal underskrifter på det.

- Der er mange partier, der er skræmt af folkeafstemninger og af at lade borgerne få mere indflydelse. Det er vi ikke i Liberal Alliance, siger Laura Lindahl.

Blå bog

Laura Lindahl

  • Født 9. juli 1983 på Frederiksberg.
  • Rådmand i Frederiksberg Kommune siden 2014. Medlem af kommunal-bestyrelsen i Frederiks-berg Kommune siden 2014, formand for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget siden 2014.
  • Folketingsmedlem for Liberal Alliance i Københavns Storkreds siden 18. juni 2015.
  • Handicapordfører, kommunalordfører, ligestillings-ordfører og socialordfører.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet