Kvols: Ledelsen har handlet uforsvarligt

Det var allerede i strid med reglerne, da bestyrelsen i Viborg Fjernvarme besluttede at godkende prøveboringer

ENERGI

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Direktøren har handlet uforsvarligt, overskredet sine beføjelser og udeladt at orientere bestyrelsen ordentligt. Bestyrelsen har fejlet ved ikke at sikre en ordentlig arbejdsgang og ansvarlig budgetkontrol, lige som den kompetence, man har overdraget til styregruppen, er i strid med både almindelig praksis og Viborg Fjernvarmes vedtægter. Sådan lyder nogle af konklusionerne i ny rapport om det geotermiske fallit-eventyr i Kvols. Rapporten er udarbejdet af advokatfirmaet Kromann & Reumert, og resultaterne af undersøgelsen blev fremlagt på Viborg Fjernvarmes generalforsamling tirsdag af advokat Carsten Fode.

Ansvaret ligger både hos den tidligere direktør Henry Juul Nielsen, som efter 22 års ansættelse blev afskediget i august i år, og hos bestyrelsen.

Trods den hårde kritik blev seks ud af syv bestyrelsesmedlemmer genvalgt på generalforsamlingen, men fordi de fleste bestyrelsesmedlemmer først er kommet ind i bestyrelsen sent i processen, er der sket en næsten total udskiftning i selskabets ledelse siden geotemiprojektet blev startet tilbage i april 2009. Kun to medlemmer fra før 2009 sidder nu i bestyrelsen.

Skal tjekkes op
Den nye konstituerede direktør i Viborg Fjernvarme Tom Diget har allerede fokus på at få ændret arbejdsgangene.

- En af de ting, som bestyrelsen har særligt fokus på, er vores forretningsgange her i huset. Så dem skal vi have tjekket op på for at vurdere, om de kører, som de skal. Det er en anledning til, at man ser nogle ting igennem og får set på, om der er noget, vi kan gøre bedre, siger han til dk-teknik. 

I rapporten bliver det understreget, at ”der bør udtales kritik af de personer, som var medlem af bestyrelsen og direktionen for Viborg Fjernvarme i perioden fra d. 28. april 2009 og frem til den ordinære generalforsamling d. 24. april 2012”, hvor hovedparten af bestyrelsen blev skiftet ud, og hvor den tidligere direktør trådte tilbage.

Men på trods af hård kritik af både direktion og bestyrelse følger der ikke et økonomisk ansvar for geotermiprojektets udgifter med:
Selv om adfærden vurderes som ”uforsvarlig”, så konkluderes det, at den ikke har medført et tab for foreningen, og at ledelsen derfor ikke pålægges at kompensere fjernvarmekunderne økonomisk.

 

Du kan se hele redegørelsen her.

Energi & forsyning

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet