KORA har undersøgt kvalitetsstandarders effekt indenfor ældrepleje, socialpædagogisk bistand og genoptræning.
Foto: Finn Frandsen / Polfoto
KORA har undersøgt kvalitetsstandarders effekt indenfor ældrepleje, socialpædagogisk bistand og genoptræning. Foto: Finn Frandsen / Polfoto

Kvalitetsstandarderne når aldrig borgerne

Selvom det står klart beskrevet i målsætningen, når de kommunale kvalitetsstandarder ikke ud til borgerne. Men de tjener alligevel et formål, konkluderer Kora i ny rapport.

Velfærd

Af Ronja Pilgaard | [email protected]

Når ældre borgere skal visiteres til hjemmehjælp, skal det ske med hjælp fra de kommunale kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne skal være med til at sikre, at borgerne kender de ældrepolitiske prioriteringer og målsætninger i kommunen. Kora har undersøgt kvalitetsstandarderne i samtlige kommuner og derefter i en kvalitativ analyse brugt fire kommuner som cases. I de fire kommuner tegner der sig et klart billede af, at borgerne ikke kender til kvalitetsstandarderne.

”Vores case-undersøgelse tyder på, at de virker udmærket som styringsredskab. Både politikerne og de kommunalt ansatte mener, de har succes med at forankre serviceniveauet.”

- Men borgerne virker heller ikke til at være særlig interesserede, vurderer seniorprojektleder og cand.scient.pol. Hanne Søndergård Pedersen, der har været projektleder på undersøgelsen.

I Koras case-undersøgelse tyder det dog på, at selvom borgerne ikke kender kvalitetsstandarderne, så kan de alligevel gøre en forskel for borgerne, forklarer Hanne Søndergård Pedersen:

- For de er med til at ensrette processen, så det er ligegyldigt, om en borger bliver visiteret af den ene eller anden visitator - de får den samme service.

Lovpligtet eller ej?

KORA har undersøgt forholdene omkring både §83 om ældrepleje, §85 om socialpædagogisk bistand og §86 om genoptræning. Det er vedtaget ved lov, at kommunerne årlig skal efterse kvalitetsstandarderne for §83 og §86, mens det er frivilligt, om kommunerne overhovedet vil have kvalitetsstandarder for §85. Alligevel har langt størstedelen af kommunerne valgt at have det.

- Det gør de jo, fordi de mener, det virker. Vores case-undersøgelse tyder på, at de virker udmærket som styringsredskab. Både politikerne og de kommunalt ansatte mener, de har succes med at forankre serviceniveauet.

- Det giver en ensartet visitation, og dermed er det ligegyldigt, hvilken visitator de ældre eller personer med behov for bostøtte kommer ind til, siger Hanne Søndergård Pedersen.

Om undersøgelsen

  • Kora har i en ny rapport undersøgt, hvor konkret kvalitetsstandarderne er udformet, og hvordan de virker for de forskellige instanser i det politiske system.
  • Alle kommuners kvalitetsstandarder for servicelovens §83 om ældrepleje, §85 om socialpædagogisk bistand og §86 om genoptræning er blevet undersøgt.
  • Udfra de kvalitets-standarder, som er fundet, har Kora udvalgt fire kommuner som case-kommuner, hvor personer i alle led af det politiske system er blevet interviewet.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet